ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΧΙΔΕΩΝ

ORCHIDS LIST

Στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί 18 γένη και 227 taxa. Πατώντας πάνω στο όνομα της κάθε ορχιδέας οδηγείστε στην αντίστοιχη σελίδα του κάθε είδους που περιέχει φωτογραφίες του. Με το σύμβολο (*) επισημαίνονται τα είδη που είναι ενδημικά της Ελλάδας και με το (**) είδη που είναι σπάνια ή/και στενώς ενδημικά :

horizontal rule

There have been observed 18 genus and 227 taxa in Greece. You may click on the orchids recorded in the following list and be linked to their photo page. Greek endemics are marked with symbol (*) and rare or/and narrow endemics are marked with (**):

Α. Cypripedium

    1. calceolus

Β. Cephalanthera

    2. damasonium (2 slides)

    3. longifolia (3 slides)

    4. rubra (8 slides)

    5. epipactoides (3 slides)

    6. cucullata** (2 slides)

C. Epipactis (EPIPACTIS GENUS - NEW!!)

    1. palustris (2 slides)

    2. microphylla (4 slides)

    3. atrorubens (6 slides)

    4. subclausa* (8 slides)

    5. halacsyi**  NEW PAGE (14 slides)

    6. helleborine (4 slides)

    7. heraclea*

    8. naousaensis NEW PAGE (16 slides)

    9. olympica** (12 slides)

    10. degenii** (15 slides) new presentation page!

    11. greuteri* (5 slides)and greuteri new!!! (16 slides)

    12. cretica** (2 slides)

    13. persica subsp. gracilis (5 slides) and persica subsp. gracilis new!!! (25 slides)

    14. spiridonovii (5 slides)

    15. pontica (6 slides)

    16. distans (16 slides)

    17. densifolia

    18. condensata

    19. turcica

    20. neglecta (26 slides)

    21. purpurata (10 slides) and purpurata new!!

    22. helleborine ssp. moratoria (19 slides)

    23. persica (5 slides)

D. Limodorum

    abortivum (2 slides)

    var rubrum (1 slide)

    trabutianum (3 slides)

    ssp. thracum (4 slides)

Ε. Epipogium

    aphyllum (4 slides)

F. Neottia

    nidus-avis (3 slides)

    ovata (5 slides)

    cordata (3 slides)

G. Spiranthes

    29. spiralis (3 slides)

I. Goodyera

    30. repens (3 slides)

J. Corallorrhiza

    31. trifida (5 slides)

K. Platanthera

    32. bifolia (3 slides)

    33. chlorantha (5 slides)

L. Gymnadenia

    34. albida (7 slides)

    35. frivaldii (6 slides)

    36. conopsea (2 slides) and Gymnadenia conopsea NEW!! (17 new slides)

    37. odoratissima (2 slides)

    38. rhellicani (5 slides)

M. Coeloglossum

    39. viride (4 slides)

N. Dactylorhiza

    40. sambucina (5 slides)

        40.i. var. zimmermanii (3 slides)

    41. romana (2 slides)

    42. incarnata (5 slides)

    43. cordigera (13 slides)

        43.i. var. cordigera (10 slides)

        43.ii. var. lagotis (3 slides)

    44. baumanniana* (4 slides)

    45. smolikana* (6 slides)

    46. graeca** (6 slides)

    47. iberica (4 slides)

    48. kalopissii* (4 slides)

    49. macedonica

    50. pindica* (3 slides)

    51. pythagorae** (6 slides)

    52. saccifera (3 slides)

O. Serapias

    53. parviflora (2 slides)

    54. politisii (2 slides)

    55. bergonii (4 slides)

    56. vomeraceae (3 slides)

    57. patmia** (2 slides)

    58. orientalis (2 slides)

       58.i. var cordigeroides (2 slides)

    59. carica* (4 slides)

        59.i. var. monantha** (4 slides)

    60. cycladum**

    61. ionica (2 slides)

    62. cordigera (3 slides)

    63. lingua (2 slides)

P. Anacamptis

    64. pyramidalis (3 slides)

Q. Orchis

    65. palustris (15slides) NEW presentation page!

    66. elegans (5 slides)

    67. laxiflora (4 slides)

    68. morio (3 slides)

    69. picta (3 slides)

    70. albanica

    71. boryi* (10 slides of 2 varieties)

        71.i. var. from Peloponissos (3 slides)

        71.ii. var from Crete (4 slides)

    72. papilionacea (12 slides of 4 subspecies)

        72.i. papilionacea ssp. expansa (ssp. from North Greece) (4 slides)

        72.ii. papilionacea ssp. heroica (4 slides)

        72.iii. papilionacea ssp. alibertis (3 slides)

        72.iv. papilionacea ssp. messenica (3 slides)

        72.v. papilionacea ssp. thaliae (4 slides)

    73. collina (2 slides)

    74. coriophora (5 slides)

    75. fragrans (3 slides)

    76. sancta (3 slides)

    77. quadripunctata (3 slides)

    78. (x)sezikiana (1 slide)

    79. anatolica (2 slides)

    80. sitiaca** (4 slides)

    81. spitzelii (7 slides)

    82. prisca** (2 slides)

    83. pinetorum (5 slides) (better look at Orchis mascula NEW)

    84. mascula (2 slides) (better look at Orchis mascula NEW)

    85. ovalis (6 slides) (better look at Orchis mascula NEW)

    86. pallens (4 slides)

    87. provincialis (5 slides)

    88. pauciflora (8 slides)

    89. anthropophora (3 slides)

    90. simia (2 slides)

    91. punctulata (9 slides)

    92. purpurea (4 slides)

    93. militaris (5 slides)

    94. italica (3 slides)

    95. lactea (2 slides)

    96. tridentata (4 slides)

    97. ustulata (3 slides)

    98. intacta (2 slides)

R. Himantoglossum

    99. comperianum (4 slides)

    100. robertianum (3 slides)

    101. montis-tauri

    102. samariense** (2 slides)

    103. caprinum (6 slides)   

 S. Ophrys

    Ομάδα (group) Ophrys iricolor

     astypalaeica** (3 slides)

    iricolor (8 slides)

    mesaritica** (3 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys fusca

    creticola** (4 slides)

    cressa** (2 slides) and cressa new page (15 slides)!!

    phaidra** (15 slides)

    kedra** (18 slides)

    pallidula** (18 slides)

   calocaerina* (8 slides)

    perpusilla* (8 slides)

    leucadica (9 slides)

    creberrima** (4 slides)

    parvula** (2 slides)

    meropes (8 photos)

    Ομάδα (group) Ophrys attaviria

    thriptiensis** (6 slides)

    attaviria (4 slides)

    parosica** (4 slides)

    pelinaea (4 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys blitopertha

    persephonae (4 slides)

    blitopertha (13 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys subfusca

    cinereophila (3 slides)

    lindia (3 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys lutea

    melena** (4 slides)

    sicula (2 slides)

    phryganae (2 slides)

    lutea (2 slides)

    praemelena

    heracleotica

    Ομάδα (group) Ophrys omegaifera

    fleischmannii** (4 slides)

    omegaifera (9 slides)

    basilissa* (4 slides)

    israelitica

    apollonae (5 slides)

    sitiaca (5 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys speculum

    speculum (4 slides)

    regis-ferdinandii (4 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys insectifera

    insectifera (4 slides) and Ophrys insectifera NEW PAGE!! (13 photos)

    Ομάδα (group) Ophrys tenthredinifera

    bombyliflora (7 slides)

    leochroma

    dictynnae

    ulyssea

    villosa (7 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys apifera

    apifera (3 slides)

     -apifera var.Pindus (4 slides)

     -apifera var. bicolor (2 slides)

     -apifera var. fulvofusca (1 slide)

     -apifera var. belgarum (1 slide)

     -apifera var. trollii (1 slide)

     -apifera var. jurana (2 slides)

     -apifera var. aurita (1 slide)

    Ομάδα (group) Ophrys bornmuelleri

    heterochila (8 slides)

    halia** (5 slides)

    helios** (2 slides)

    episcopalis (5 slides)

    aeoli** (6 slide)

    thesei** (8 slides)

    andria** (9 slides)

    lacaena** (5 slides)

    lyciensis (15slides)

    candica (8 slides)

     -candica ssp. cytherea (5 slides)

     -candica var. minoa (3 slides)

    malvasiana (7 slides)

    episcopalis var. samia (4 slides)

    oreas (9slides)

    holoserica ssp. graeca (10 slides)

    saliarisii (10 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys oestrifera

    bicornis (8 slides)

    sepioides (7 slides)

    crassicornis*

    leptomera**

    cerastes (12 slides of 2 varieties)

     cerastes var. minuscula (4 slides)

    cornutula (4 slides)

    ceto* (6 slides)

    rhodia (5 slides)

    minutula** (4 slides)

    dodekanensis** (4 slides)

    masticorum (4 slides)

    orphanidea

    phrygia

    Ομάδα (group) Ophrys heldreichii

    schlechteriana* (7 slides)

    heldreichii* (6 slides)

    calypsus (12 slides of 3 varieties)

     -calypsus var. scolopaxoides (2 slides)

     -calypsus var. pseudoapulica (7 slides)

    colossaea** (17 slides)

    homeri (5 slides)

    polyxo** (5 slides)

    chiosica (6 slides)

    hippocratis (9 slides)

    ptolemaea

    Ομάδα (group) Ophrys umbilicata

    attica (4 slides)

    umbilicata (4 slides)

    bucephala (3 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys reinholdii

    reinholdii (8 slides)

    reinhardiorum (22 slides)

    cretica* (3 slides)

    - cretica ssp. beloniae** (4 slides)

     - cretica ssp. bicornuta** (4 slides)

    ariadnae* (13 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys argolica

    icariensis** (3 slides)

    delphinensis** (3 slides)

    argolica** (5 slides)

    aegea** (6 slides)

    lucis (4 slides)

    lesbis (3 slides)

    olympiotissa (15 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys mammosa-sphegodes (mammosa-sphegodes complex)

    ferrum-equinum (7 slides)

    labiosa (4 slides)

    gottfriediana* (2 slides)

    spruneri* (7 slides)

    sphaciotica** (2 slides)

    leucophthalma* (10 slides)

    hystera (7 slides)

    mammosa (12 slides)

    doerfleri  NEW PAGE (16 slides)

    macedonica** (6 slides)

    gortynia** (2 slides)

    helenae* (16 slides)

    grammica** (13 slides) and Ophrys grammica NEW page (>40 slides)

    herae* (15 slides)

    cretensis** (1 slide)

    hebes (4 slides)

    aesculapii* (6 slides)

    epirotica (11 slides)

    negadensis** (10 slides)

    zeusii* (19 slides) 

    hansreinhardii (14 slides)

    taygetica (8 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys exaltata

    cephalonica** (10 slides)

    Ομάδα (group) Ophrys bertolonii

    bertolonii

 

   

Greek orchids home

Hybrids - Υβρίδια

Aberrant Orchids - Ορχιδέες με συγγενείς ανωμαλίες

Unclassified Orchids - Αταξινόμητες ορχιδέες

Introduction - Εισαγωγή