Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipogium aphyllum

SWARTZ, 1753

Σαπροφυτική ορχιδέα, με μικροσκοπικά φύλλα στο βλαστό και σχετικά μεγάλα άνθη με την ιδιαιτερότητα ότι είναι ανεστραμμένα (το χείλος βρίσκεται προς τα πάνω και τα ημιδιαφανή πέταλα-σέπαλα προς τα κάτω). Παρατηρείται δύσκολα λόγω της προτίμησής της σε σκοτεινά, κυρίως φυλλοβόλα δάση και της ιδιότητάς της μην ανθίζει κάθε χρόνο με αποτέλεσμα την φαινομενική έκλειψή της για πολλά έτη, από γνωστές τοποθεσίες. Κατανέμεται σποραδικά και μόνο στα δάση της Βόρειας Ελλάδας και ανθίζει αργά κατά τον Ιούλιο-Αύγουστο.

horizontal rule

Saprophytic orchid with short leaves at the stem and relatively big flowers which have the particularity to be turned upside down (the lip is showing upwards while the petals-sepals are turned downwards). It is rarely observed and difficult to spot as it prefers dark, especially deciduous forests and it does not blossom every year, which results to its apparent lack from known locations for many years. It is distributed only to forests of northern Greece and flowers through July and August.

1 Μακεδονία, Καστοριά, Γράμμος, 22-7-06, 1550μ

Macedonia, Kastoria, Grammos mountain, 22-7-06, 1550m

2 Μακεδονία, Καστοριά, Γράμμος, 22-7-06, 1550μ

Macedonia, Kastoria, Grammos mountain, 22-7-06, 1550m

3 Μακεδονία, Καστοριά, Γράμμος, 22-7-06, 1550μ

Macedonia, Kastoria, Grammos mountain, 22-7-06, 1550m

4 Μακεδονία, Καστοριά, Γράμμος, 22-7-06, 1550μ

Macedonia, Kastoria, Grammos mountain, 22-7-06, 1550m

Back to Orchids list

Greek orchids home