Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys schlechteriana* (heldreichii group) Five (5) members in this group:

Op. schlechteriana (current page), Op. heldreichii, Op. calypsus, Op. colossaea, Op. homeri, Op. polyxo, Op. chiosica

(Soˇ 1927) J. Devillers-Terschuren & P. Devillers 2004

Η Ophrys αυτή αποτελεί την εκπρόσωπο της ομάδας heldreichii στην ηπειρωτική Ελλάδα, με εξάπλωση στην ανατολική Στερεά (ανατολικός Κορινθιακός κόλπος, Αττική, Εύβοια) και στην ανατολική Πελοπόννησο (Αργολίδα, Λακωνία). Ομοιάζει αρκετά με την Ophrys heldreichii αλλά ξεχωρίζει εύκολα καθώς η τελευταία είναι πιθανά ενδημική της Κρήτης. Κύριο χαρακτηριστικό, η ευρεία στιγματική κοιλότητα, με φαρδύ, σε σχέση με το εύρος του χείλους, άνοιγμα (φυτό Νο1). Ξεχωρίζει επίσης από την Ophrys cerastes και τα άλλα μέλη της ομάδας oestrifera λόγω των μεγάλων πετάλων (φυτό 1,5,6 και 7) και του μεγάλου χείλους (15-18mm μήκος). Οι πλαϊνοί λοβοί είναι κυματιστοί, απλωτοί προς τα έξω. Ανθίζει σχετικά αργά, κατά τον Απρίλιο-αρχές Μαΐου.

Σημείωση1: Οι φωτογραφίες 1-4 και 7 προσφέρθηκαν ευγενικά στο παρόν site από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο. Το εύρος της στιγματικής κοιλότητας απεικονίζεται πολύ ωραία στην 1η φωτογραφία (>60% σε σχέση με το μεγαλύτερο εύρος του χείλους).
 

horizontal rule

This Ophrys represents heldreichii group in continental Greece and is distributed to eastern Sterea Ellada (East Corinthian gulf, Fthiotis, Viotoia, Attiki, Euboia) and eastern Peloponnisos (Argolida Lakonia). Closely related to Ophrys heldreichii but easily discriminated as the latter is probably endemic to Crete. Main characteristic the wide stigmatic cavity in relation to the width of the lip (plant No1). Also, it differs from Ophrys cerastes and the rest members of oestrifera group as it has long petals (plants 1,5,6 and 7) and long lip (length=15-18mm). The side lobes are sinuous and spreading out. Relatively late flowering time, on April - early May.

Note 1: The photos No1-4 and 7 have been offered kindly by Erotokritos Kalogeropoulos. Especially photo No1 depicts very well the wide stigmatic cavity of this Ophrys (>60% of the optical largest width of the lip).

1 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Υμηττός, 28-4-05 (από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο)

Sterea Ellada, Attiki, Hymittos mountain, 28-4-05 (by Erotokritos Kalogeropoulos)

2 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Υμηττός, 28-4-05 (από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο)

Sterea Ellada, Attiki, Hymittos mountain, 28-4-05 (by Erotokritos Kalogeropoulos)

3 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Υμηττός, 28-4-05 (από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο)

Sterea Ellada, Attiki, Hymittos mountain, 28-4-05 (by Erotokritos Kalogeropoulos)

4 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Υμηττός, 3-5-05 (από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο)

Sterea Ellada, Attiki, Hymittos mountain, 3-5-05 (by Erotokritos Kalogeropoulos)

5 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, κοντά στον Αβλέμωνα, 24-4-05, 120μ

Ionian islands, Kythira, near Avlemonas village, 24-4-05, 120m

6 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, κοντά στον Αβλέμωνα, 24-4-05, 120μ

Ionian islands, Kythira, near Avlemonas village, 24-4-05, 120m

7 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Υμηττός, 3-5-05 (από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο)

Sterea Ellada, Attiki, Hymittos mountain, 3-5-05 (by Erotokritos Kalogeropoulos)

Back to Orchids list

Greek orchids home