Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys chiosica** (heldreichii group)   Five (5) members in this group:

Op. schlechteriana, Op. heldreichii, Op. calypsus, Op. colossaea, Op. homeri Op. polyxo, Op chiosica (current page)

P. Delforge, C. Onckelinx, Saliaris, 2007

Το 2006 ο Παντελής Σαλιάρης ανέφερε την ύπαρξη μιας όψιμης Ophrys στη Χίο με αρκετές ομοιότητες με την Ophrys halia της Ρόδου. Η Ophrys αυτή ένα χρόνο αργότερα περιγράφηκε ως νέο είδος την Ophrys chiosica. Η chiosica ανευρίσκεται συχνότερα στη νότια Χίο και έχει αρκετά όψιμη άνθηση (από τις τελευταίες που ανθίζουν λίγο πριν ή μαζί με τη Ophrys phrygia). Σχετικά ψηλό φυτό με πυκνή ταξιανθία και αρκετά μεγάλα άνθη με μήκος χείλους 10-14,5 mm των οποίων οι πλευρικές παρυφές είναι συχνά γυριστές προς τα πίσω δίνοντας στο άνθος μερικές φορές σκολοπαξοειδή εμφάνιση. Στην βάση του χείλους εξέχουν πλαινές αποφύσεις με μήκος 1-4mm. Τα σέπαλα φέρουν συχνά πρασινο-ιώδη απόχρωση ενώ τα πέταλα είναι αρκετά μακριά και ενωμένα στην βάση τους. Το τελευταίο χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με την εμφάνιση του άνθους (άλλοτε σκολοπαξοειδές και άλλοτε φουτσιφλοροειδές) οδήγησε τους συγγραφείς να την κατατάξουν στην ομαδα heldreichii.

horizontal rule

In 2006 Pantelis Saliaris announced the finding of a late Ophrys at south Chios with many similarities to Ophrys halia from Rhodes. One year later this Ophrys was classified as a new species under the name Ophrys chiosica. This species is not rare at south Chios and flowers on the late, just after Ophrys homeri and before Ophrys phrygia. Tall plant with big flowers with a length of 10-14,5mm. They appear most of the times with their lateral edges spreading out (fucifloroid) but sometimes curved backwards (scolopaxoid). Sepals are usually green - tinted and petals are long and contiguous at their base. Due to the above characteristics, the authors classified this Ophrys to heldreichii group.

1 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Χίος, 16-5-09, από τον Helmut Presser

East Aegean islands, Chios, 16-5-09, by Helmut Presser

2 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Χίος, 16-5-09, από τον Helmut Presser

East Aegean islands, Chios, 16-5-09, by Helmut Presser

3 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Χίος, 16-5-09, από τον Helmut Presser

East Aegean islands, Chios, 16-5-09, by Helmut Presser

4 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Χίος, 16-5-09, από τον Helmut Presser

East Aegean islands, Chios, 16-5-09, by Helmut Presser

5 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Χίος, 16-5-09, από τον Helmut Presser

East Aegean islands, Chios, 16-5-09, by Helmut Presser

6 Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Χίος, 16-5-09, από τον Helmut Presser

East Aegean islands, Chios, 16-5-09, by Helmut Presser

Back to Orchids list

Greek orchids home