Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys heldreichii* (heldreichii group) Five (5) members in this group:

Op. schlechteriana, Op. heldreichii (current page), Op. calypsus, Op. colossaea, Op. homeri, Op. polyxo, Op. chiosica

SCHLECHTER, 1923

Είδος σε σχετική αφθονία στην Κρήτη και πιθανά ενδημικό αυτής. Οι σποραδικές αναφορές από  την κεντρική και νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα πιθανά αφορούν ποικιλίες της Ophrys calypsus ή την Ophrys schlechteriana. Τα πέταλά του είναι συνήθως ενωμένα στην βάση τους, το χείλος είναι μεγάλο (13-18 χιλιοστά), αμφοροειδές και έντονα σφαιροειδές στο κέντρο, ενώ οι πλαϊνοί λοβοί είναι μικροί (3-8 χιλιοστά). Ανθίζει από Μάρτιο-Απρίλιο.

Σημείωση: Οι φωτογραφίες Νο3-7 εμπλούτισαν την παρουσίαση του είδους από το παρόν site και τις δάνεισε ευγενικά ο Βαγγέλης Παπιομύτογλου.

horizontal rule

Species abundant in Crete and probably endemic to this island. The sporadic references from central and south Greece, Kyklades and Dodecanese islands (Samos and Rodos) are probably concerning variants of Ophrys calypsus or Ophrys schlechteriana. Petals often contiguous at the base, big lip (13-18mm), amphoroid and very globose at its centre and side lobes short (3-8 mm). Flowering time: March-April.

Note: Photos No3-7 enriched this species presentation by the present site and are offered kindly by Vaggelis Papiomytoglou.

1 Κρήτη, Λασίθι, όρη Θριπτής, 14-4-04, 230μ

Crete, Lasithi, Thripti mountain, 14-4-04, 230m

2 Κρήτη, Λασίθι, όρη Θριπτής, 14-4-04, 230μ

Crete, Lasithi, Thripti mountain, 14-4-04, 230m

3 Κρήτη, Ρέθυμνο, από τον Βαγγέλη Παπιομύτογλου)

Crete, Rethymnon (by Vaggelis Paiomytoglou)

4 Κρήτη, Ρέθυμνο, από τον Βαγγέλη Παπιομύτογλου)

Crete, Rethymnon (by Vaggelis Paiomytoglou)

5 Κρήτη, Ρέθυμνο, από τον Βαγγέλη Παπιομύτογλου)

Crete, Rethymnon (by Vaggelis Paiomytoglou)

6 Κρήτη, Ρέθυμνο, από τον Βαγγέλη Παπιομύτογλου)

Crete, Rethymnon (by Vaggelis Paiomytoglou)

7 Κρήτη, Ρέθυμνο, από τον Βαγγέλη Παπιομύτογλου). Φυτό με συγχώνευση 3 ανθών σε ένα (βλέπε και στην σελίδα "ΟΡΧΙΔΕΕΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΩΝ")

Crete, Rethymnon (by Vaggelis Paiomytoglou). Plant with 3 to 1 flower fusion (see also the page "ORCHIDS WITH FLOWER SHAPE ABNORMALITIES")

Back to Orchids list

Greek orchids home