Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys calypsus (heldreichii group) Five (5) members in this group:

Op. schlechteriana, Op. heldreichii, Op. calypsus (current page), Op. colossaea, Op. homeri, Op. polyxo, Op. chiosica

HIRTH & SPAETH, 1994

Παλαιότερα θεωρούμενη ως ποικιλία της Ophrys heldreichii διαφέρει από αυτήν στο σχήμα του χείλους το οποίο είναι πιο τετράγωνο στο περίγραμμα και σφαιροειδές στο κέντρο. Εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία ακόμα και μεταξύ ατόμων του ιδίου πληθυσμού. Τα πέταλα όπως και στην Ophrys heldreichii είναι συχνά ενωμένα στην βάση τους και σχετικά επιμήκη. Απαντάται στις Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και τις απέναντι ακτές της Τουρκίας, ενώ ανθίζει από Μάρτιο - Απρίλιο. Με βάση μόνο μορφολογικά κριτήρια χωρίζεται σε δύο επιπλέον ποικιλίες, εκτός από την τυπική μορφή, την var. scolopaxoides και var. pseudoapulica, οι οποίες παρατίθενται σε ξεχωριστούς πίνακες μετά το Αγγλικό κείμενο.  Η πρώτη ποικιλία εμφανίζει χείλος με έντονη κάμψη κατά τον οριζόντιο άξονα, έτσι ώστε να μοιάζει με την Ophrys ceto, ενώ η δεύτερη εμφανίζει χείλος απλωτό και τραπεζοειδές που μοιάζει με αυτό του Ιταλικού είδους Ophrys apulica.

Σημείωση 1:  Όπως και άλλες φορές στο παρελθόν, ο James Mast de Maeght, παραχώρησε χωρίς δισταγμό, τις  φωτογραφίες No 6 και 7 του πίνακα var pseudoapulica 

Σημείωση 2: Στα Κύθηρα η Ophrys calypsus εμφανίζεται σε αφθονία και εντοπίστηκε σε τουλάχιστον 20 τοποθεσίες. Στους πληθυσμούς απαντώνται συχνά μαζί όλες οι ποικιλίες, με συχνότερη την var. pseudoapulica. Για παράδειγμα, σε βιότοπο κοντά στον Αβλέμωνα, παρατηρήθηκαν στις 27-4-05 περίπου 40 var. pseudoapulica (με μήκος χείλους 14-17mm), 5 τυπικές Ophrys calypsus (με μήκος χείλους 13-14mm) και 3 var. scolopaxoides (με μήκος χείλους 13-14mm)

horizontal rule

Considered once as a variety of Ophrys heldreichii, it is distinguished from it by the lip shape, which is more quadrangular in silhouette and more globular in the centre. It shows great variation even between plants of the same population. The petals are elongated and contiguous at their base as in Ophrys heldreichii. Distributed in central and east Aegean (Kyklades and Dodecanese) and in the Aegean coasts of Turkey, while it flowers through March-April. Based only on morphological criteria, 2 more varieties are recognized, the var. scolopaxoides and var. pseudoapulica, which are presented in separate tables after the typical form. The first variety, shows strongly and transversally curved lip, in a way that looks like the lip of Ophrys ceto, while the second var. has big, spread out and trapezoid lip which resembles the lip of the Italic species Ophrys apulica. 

Note 1: With his usual kindness and without hesitation, James Mast de Maeght provided the nice slides Νο 6 and 7 of the table "var pseudoapulica", which are showing a plant spotted in Rhodes, on 1997. 

Note 2: In Kythira island, Ophrys calypsus was abundant and located in 20 locations at least. In the same populations, all the varieties usually grow together, more common being the var. pseudoapulica. For example, in a single biotope, near Avlemonas village, about 40 var. pseudoapulica (with lip lengths 14-17mm), 5 typical Ophrys calypsus (with lip lengths 13-14mm) and 3 var. scolopaxoides (with lip lengths 13-14mm) have been observed, on 27-4-05

Ophrys calypsus var. calypsus:

1 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, 27-4-05, 120μ

Ionian islands, Kythira, 27-4-05, 120m

2 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, 28-4-05, 300μ

Ionian islands, Kythira, 28-4-05, 300m

3 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, 28-4-05, 300μ

Ionian islands, Kythira, 28-4-05, 300m

Ophrys calypsus var. scolopaxoides (P. DELFORGE, 1995):

4 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, 28-4-05, 300μ

Ionian islands, Kythira, 28-4-05, 300m

5 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, 28-4-05, 300μ

Ionian islands, Kythira, 28-4-05, 300m

Ophrys calypsus var. pseudoapulica (P. DELFORGE, 1995):

6 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Καστέλλος, 7-4-97 (από τον James Mast de Maeght)

Dodecanese, Rhodes, Kastellos, 7-4-97 (by James Mast de Maeght)

7 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Καστέλλος, 7-4-97 (από τον James Mast de Maeght)

Dodecanese, Rhodes, Kastellos, 7-4-97 (by James Mast de Maeght)

8 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, 27-4-05, 120μ

Ionian islands, Kythira, 27-4-05, 120m

9 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, 27-4-05, 120μ

Ionian islands, Kythira, 27-4-05, 120m

10 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, 27-4-05, 120μ

Ionian islands, Kythira, 27-4-05, 120m

11 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, 27-4-05, 120μ

Ionian islands, Kythira, 27-4-05, 120m

12 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, 28-4-05, 200μ

Ionian islands, Kythira, 28-4-05, 200m

Back to Orchids list

Greek orchids home