Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis purpurea

HUDSON, 1762

Εύκολα αναγνωρίσιμο είδος, σχετικά άφθονο στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Το χείλος φέρει μικρές τούφες από πορφυρά τριχίδια (όπως φαίνεται στην διαφάνεια Νο1). Άνθηση: Απρίλιος-Ιούνιος

horizontal rule

Easily recognized species, abuntant in the mountains of north and central Greece. Its lip is spotted with small tufts of purple hairs (as you may see in slide No1). Flowering time: April-June.

1 Μακεδονία, Γρεβενά, Κοκκινιά, 8-5-04, 460μ

Macedonia, Grevena, Kokkinia village, 8-5-04, 460m

2 Μακεδονία, Γρεβενά, Κοκκινιά, 8-5-04, 460μ

Macedonia, Grevena, Kokkinia village, 8-5-04, 460m

3 Μακεδονία, Δράμα, Κ. Βροντού, 7-5-06, 720μ

Macedonia, Drama, K. Vrontou village, 7-5-06, 720m

4 Μακεδονία, Δράμα, Κ. Βροντού, 7-5-06, 720μ

Macedonia, Drama, K. Vrontou village, 7-5-06, 720m

Back to Orchids list

Greek orchids home