Κεντρική σελίδα
Επάνω

Cephalanthera damasonium

(MILLER) DRUCE, 1768

Ένα από τα τρία λευκά κεφαλάνθηρα της ηπειρωτικής Ελλάδας (τα άλλα δύο είναι η Cepalanthera longifolia και η σπανιότερη Cephalanthera epipactoides). Ανευρίσκεται συχνότερα σε σκιερά φυλλοβόλα δάση και αναγνωρίζεται εύκολα από τα ωοειδή φύλλα της (όπως φαίνεται στη διαφάνεια Νο2). Ανθίζει αργότερα από τα άλλα δύο είδη, τον Μάιο-Ιούλιο.

horizontal rule

One of the three white flowered Cephalanthera species of continental Greece (Cepalanthera longifolia and Cephalanthera epipactoides being the other two). It grows more frequently in wet deciduous forests and is recognized easily by the oval leaves (as you may see in slide No2). It flowers later than the two other species, on May-July.

Μακεδονία, Κιλκίς, κοντά στο Σκρα, όρος Τζένα, 6-6-04, 1100μ

Macedonia, Kilkis, Skra village, Tzena mountain, 6-6-04, 1100m

Μακεδονία, Κιλκίς, κοντά στο Σκρα, όρος Τζένα, 6-6-04, 1100μ

Macedonia, Kilkis, Skra village, Tzena mountain, 6-6-04, 1100m

Back to Orchids list

Greek orchids home