Κεντρική σελίδα
Επάνω

Cephalanthera longifolia

(LINNAEUS) FRITSCH, 1753

Κοινό είδος που προτιμάει ασβεστούχα εδάφη και αναγνωρίζεται από τα μακριά φύλλα. Ευρέως διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα, ανθίζει τους μήνες Απρίλιο-Ιούλιο.

horizontal rule

Common species which prefers calcareous soils and is widely distributed trough whole Greece. Main characteristic is the lanceolate, blade like leaves. Flowering time: April-July.

1 Μακεδονία, Ημαθία, Σέλι, 7-5-04, 830μ

Macedonia, Imathia, Seli village, 7-5-04, 830m

2 Μακεδονία, Ημαθία, Σέλι, 7-5-04, 830μ

Macedonia, Imathia, Seli village, 7-5-04, 830m

3 Θράκη, Έβρος, δάσος Δαδιάς, 1-5-2007, από τον Γιώργο Παστρικό

Thrace, Evros, Dadia national park, 1-5-2007, by Giorgos Pastrikos

Back to Orchids list

Greek orchids home