Κεντρική σελίδα
Επάνω

Cephalanthera epipactoides

FISCHER & C.A. MEYER, 1854)

Ασιατική ορχιδέα που στην Ελλάδα είναι σπάνια και έχει αποικίσει τον νομό Έβρου και μερικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ξεχωρίζει από την Cephalanthera longifolia λόγω των βραχέων φύλλων (μέχρι 6 εκατοστά) και του πληκτροειδούς σχηματισμού στο υποχείλιο. Άνθηση: Μάρτιο-Ιούνιο.

horizontal rule

Asiatic orchid which is rare in Greece as it reaches only some forests in Evros county, in Thrace and some eastern Aegean island. It differs from Cephalanthera longifolia having shorter leaves (up to 6cm long) and a clearly spurred hypochile. Floering time: March-June.

1 Θράκη, Έβρος, δάσος Δαδιάς, 20-5-2000, 200μ

Thrace, Evros, Dadia national park, 20-5-2000, 200m

2 Θράκη, Έβρος, δάσος Δαδιάς, 20-5-2000, 200μ

Thrace, Evros, Dadia national park, 20-5-2000, 200m

3 Θράκη, Έβρος, δάσος Δαδιάς, 1-5-2007, από τον Γιώργο Παστρικό

Thrace, Evros, Dadia national park, 1-5-2007, by Giorgos Pastrikos

Back to Orchids list

Greek orchids home