Κεντρική σελίδα
Επάνω

Dactylorhiza cordigera  

(FRIES) SO, 1842

Ποικιλόμορφη Dactylorhiza, με εξάπλωση στα Βαλκάνια. Φύεται στα βουνά της βόρειας Ελλάδας σε υγρά, βαλτώδη εδάφη ή σε άκρες ρεμάτων. Πήρε το όνομά της από τα ιώδη-πορφυρά, καρδιόσχημα σχέδια της βάσης του χείλους. Ανθίζει τους μήνες Μάιο-Ιούλιο συνήθως σε υψόμετρο > 1000μ.

Σημείωση: Ποικιλόμορφο είδος όσον αφορά το  μέγεθος και το σχήμα των ανθών και το ύψος του βλαστού. Στην Ελλάδα περιγράφονται οι παρακάτω ποικιλίες: var. cordigera (μικρόσωμο φυτό), var. lagotis (εύρωστο φυτό), var. vermionica (ποικιλία επηρεασμένη από την Dactylorhiza saccifera) και η var.  rhodopeia (H. PRESSER, 2004, από την Ροδόπη, την οποία μπορείτε να δείτε στην σύνδεση http://www.bundnaturschutz-eichstaett.de/orchid/OrchBei1.htm#Dactylorhiza%20cordigera). Στους παρακάτω πίνακες οι ποικιλίες παρουσιάζονται ξεχωριστά.

horizontal rule

A very variable Dactylorhiza, with a Balkanic distribution. It grows on north Greek mountains, in wet, marshy soils or stream banks. The purple-violet heart-shaped markings of the white lip base is responsible for its name. It flowers during May-July, usually on high altitude (> 1000m).

Note: This species shows great variability at the size and shape of flowers and the height of the stem. In Greece the following varieties are described:  var. cordigera (short plant with small parts), var. lagotis (sturdy plant), var. vermionica (variety affected by Dactylorhiza saccifera) and var.  rhodopeia (H. PRESSER, 2004, from Rhodopi massif as you may see in the link  http://www.bundnaturschutz-eichstaett.de/orchid/OrchBei1.htm#Dactylorhiza%20cordigera). Different varieties are presented separately in the following tables.

Dactylorhiza cordigera var. cordigera

1 Μακεδονία, Φλώρινα, Βόρρας, 30-5-98, 1370μ

Macedonia, Florina, Vorras mountain, 30-5-98, 1370m

2 Μακεδονία, Φλώρινα, Βόρρας, 30-5-98, 1370μ

Macedonia, Florina, Vorras mountain, 30-5-98, 1370m

3 Μακεδονία, Φλώρινα, Βόρρας, 30-5-98, 1370μ

Macedonia, Florina, Vorras mountain, 30-5-98, 1370m

4 Μακεδονία, Φλώρινα, Βόρρας, 30-5-98, 1370μ

Macedonia, Florina, Vorras mountain, 30-5-98, 1370m

5 Μακεδονία, Δράμα, Ροδόπη, Ελατιά, 6-6-98, 1350μ

Macedonia, Drama, Rodopi mountains, Elatia forest, 6-6-98, 1350m

6 Μακεδονία, Δράμα, Ροδόπη, Ελατιά, 6-6-98, 1350μ

Macedonia, Drama, Rodopi mountains, Elatia forest, 6-6-98, 1350m

7 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

8 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

9 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

10 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

 

Dactylorhiza cordigera var. lagotis

11 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

12 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

13 Μακεδονία, Καστοριά, Βίτσι, 4-6-05, 1530-1600μ

Macedonia, Kastoria, Vitsi mountain, 4-6-05, 1530-1600m

Back to Orchids list

Greek orchids home