Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis pallens

LINNAEUS, 1771

Ορεινή ορχιδέα, με σποραδική εμφάνιση στα φυλλοβόλα δάση της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ξεχωρίζει από τις Orchis pauciflora και Orchis provincialis, καθώς δεν έχει κηλίδες στα βασικά φύλλα και στο χείλος του άνθους και προτιμά ημισκιερά μέρη. Σταθερή μορφολογικά, ανθίζει τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο.

horizontal rule

Mountainous orchids with sporadic occurrence in deciduous forests of continental Greece. It is easily discriminated from Orchis pauciflora and Orchis provincialis, since it has no spots on basal leaves and flower lip and prefers semi-shadowy places. Morphologically stable, flowering on April-June.

1 Μακεδονία, Πιερία, Όλυμπος, Ξερολάκι, 11-6-06, 1700μ

Macedonia, Pieria county, Olympos mountain, Xerolaki gorge, 11-6-06, 1700m

2 Μακεδονία, Πιερία, Όλυμπος, Ξερολάκι, 11-6-06, 1700μ

Macedonia, Pieria county, Olympos mountain, Xerolaki gorge, 11-6-06, 1700m

3 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία,  από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evritania,  by Ilias Tselos

4 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία,  από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evritania,  by Ilias Tselos

Back to Orchids list

Greek orchids home