Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis provincialis

BALBIS ex LAMARCK & DC., 1806

Είδος παρόμοιο της Orchis pauciflora αλλά με ευρύτερη κατανομή, κηλιδωμένα βασικά φύλλα και συνήθως πιο χλωμό κίτρινο χρωματισμό ανθών. Επίσης, αντίθετα με την Orchis pauciflora, απαντάται σποραδικά (δεν σχηματίζει αποικίες πολλών φυτών), το πλήκτρο της φέρει διόγκωση στην άκρη του και προτιμά πιο σκιερά και υγρά μέρη. Κατανέμεται σε όλη την Ελλάδα και τα νησιά. Άνθηση: Απρίλιος-Μάιος.

horizontal rule

Species similar to Orchis pauciflora, but with wider distribution, spotted basal leaves and usually, paler yellow flower coloration. Also, contrary to Orchis pauciflora, it is met sporadically (not forming colonies with many plants),  its spur has a swollen tip and it prefers more shadowy and  wet habitats. Distributed trough whole Greece and islands. Flowering time: April-May.

1 Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πλωμάρι, 14-4-04, 310μ

East Aegean islands, Lesbos, Plomari village, 14-4-04, 310m

2 Μακεδονία, Πιερία, Όλυμπος, χαράδρα Βροντούς, 25-4-99, 1000μ

Macedonia, Pieria county, Olympos mountain, Vrondou gorge, 25-4-99, 1000m

3 Μακεδονία, Πιερία, Όλυμπος, χαράδρα Βροντούς, 25-4-99, 1000μ

Macedonia, Pieria county, Olympos mountain, Vrondou gorge, 25-4-99, 1000m

4 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

5 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

6 Θράκη, Έβρος, Δαδιά, 31-4-07, 200μ

Thrace, Evros, Dadia forest, 31-4-07, 200m

Back to Orchids list

Greek orchids home