Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis pauciflora

TENORE, 1811

Είδος της ανατολικής Μεσογείου με κίτρινα άνθη, και βασικά φύλλα χωρίς κηλίδες (όπως φαίνεται στην διαφάνεια Νο1). Σε αφθονία στα χαμηλά υψόμετρα σε όλη την Ελλάδα. Ομοιάζει με την Orchis provincialis, με την οποία συνυπάρχει σε πολλά μέρη (για διαφοροδιαγνωστικά στοιχεία αναγνώρισης, βλέπε την σελίδα της Orchis provincialis). Ανθίζει Μάρτιο-Απρίλιο.

horizontal rule

Eastern Mediterranean species with yellow flowers and basal leaves without spots (as you may see in slide No1). Abundant in low altitudes trough whole Greece. Similar to Orchis provincialis,  frequently growing with it (for differential recognition clues, you may see Orchis provincialis page). Flowering time: March-April.

1 Κρήτη, Λασίθι, όρη Θριπτής, 13-4-99, 780μ

Crete, Lasithi, Thripti mountain, 13-4-99, 780m

2 Κρήτη, Λασίθι, όρη Θριπτής, 13-4-99, 780μ

Crete, Lasithi, Thripti mountain, 13-4-99, 780m

3 Μακεδονία, Πιερία, Όλυμπος, χαράδρα Βροντούς, 25-4-99, 540μ

Macedonia, Pieria county, Olympos mountain, Vrondou gorge, 25-4-99, 540m

4 Μακεδονία, Πιερία, Όλυμπος, ανατολική πλαγιά, 6-5-06, 850μ

Macedonia, Pieria county, Olympos mountain, eastern slope, 6-5-06, 850m

  Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

  Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο, μορφή χωρίς στίξη στο χείλος

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi), form without punctuation of the lip

  Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

  Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

Back to Orchids list

Greek orchids home