Κεντρική σελίδα
Επάνω

Neottia cordata

(LINNAEUS) L.C.M. RICHARD, 1753

Συγγενική με την Neottia ovata αλλά με χρωματιστά και μικροσκοπικά άνθη (1/3 σε μέγεθος σε σχέση με αυτά της ovata). Ολόκληρο το φυτό είναι μικροσκοπικό σε διαστάσεις και παρόλο που σχηματίζει σημαντικούς πληθυσμούς είναι δύσκολο να παρατηρηθεί. Τα άνθη, χαρακτηριστικά, δεν μαραίνονται μετά την γονιμοποίηση και έτσι εξηγείται η μεγάλη περίοδος άνθησης και η εμφάνισή τους (άλλοτε με την ωοθήκη διογκωμένη και άλλοτε όχι). Παρά την ευρεία διασπορά του σε όλο τις εύκρατες και πολικές περιοχές του βορείου ημισφαιρίου, στην Ελλάδα υπάρχει μόνο σε ελάχιστες τοποθεσίες στην Ελατιά (Ροδόπη)*. Ανθίζει από τις αρχές Ιουνίου ως τα μέσα Αυγούστου.

*Σημείωση: Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται προέρχονται από τοποθεσία που υπέδειξε ο Σπύρος Τσιφτσής, κοντά στο δασικό χωριό της Ελατιάς. Η φωτογραφία Νο1, επίσης, παραχωρήθηκε ευγενικά από τον ίδιο.   

horizontal rule

Species related to Neottia ovata but with colored and very small flowers (about 3 times smaller in comparison). The whole plant is diminutive and, although it forms significant populations, it is difficult to observe. Its flowers, distinctively, do not fade after fertilization and that explains the long flowering time and their appearance (sometimes with swollen ovary and sometimes with normal ovary). Despite its wide temperate and circumpolar distribution to the north hemisphaire, it grows only in very few locations in Greece, at Elatia forest (Rhodopi massif)*. It flowers from the beggining of June until August. 

*Note: The following pictures come from a unique location, in Elatia, indicated by Spyros Tsiftsis, who also kindly offered picture No1.

1 Μακεδονία, Δράμα, δάσος Ελατιάς, 1-6-07, 1200μ, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Drama, Elatia forest, 1-6-07, 1200m, by Spyros Tsiftsis

2 Μακεδονία, Δράμα, δάσος Ελατιάς, 1-6-07, 1200μ

Macedonia, Drama, Elatia forest, 1-6-07, 1200m

3 Μακεδονία, Δράμα, δάσος Ελατιάς, 1-6-07, 1200μ

Macedonia, Drama, Elatia forest, 1-6-07, 1200m

Back to Orchids list

Greek orchids home