Κεντρική σελίδα
Επάνω

Neottia ovata

(LINNAEUS)  R. BROWN, 1753

Εκπρόσωπος του γένους Neottia (με τρία είδη στην Ελλάδα) με χαρακτηριστικά τα μικρά άνθη και τα 2 αντικριστά βασικά φύλλα. Ιδιαίτερα μακρόβιο είδος με άφθονο νέκταρ στην αύλακα της βάσης του χείλους που προσελκύει ποικιλία διαφορετικών ειδών εντόμων. Ανθίζει Μάιο-Ιούλιο.

horizontal rule

Representative of the genus Neottia (3 species in Europe and Greece) with small , nectiferous flowers and two opposite basal leaves. Long-living species with plenty of nectar in the special groove in the lip base which attracts many different insect species. Flowering time: May-July.

1 Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Χορτιάτης, 2-5-98, 990μ

Macedonia, Thessaloniki, Hortiatis mountain, 2-5-98, 990m

2 Μακεδονία, Πιερία, Όλυμπος, 23-5-98, 1100μ

Macedonia, Pieria county, Olympos mountain, 23-5-98, 1100m

3 Μακεδονία, Δράμα, Σκαλωτή, δάσος Ελατιάς, 14-05-05, 810μ

Macedonia, Drama, Skaloti village, Elatia forest, 14-05-05, 810m

4 Μακεδονία, Δράμα, Σκαλωτή, δάσος Ελατιάς, 14-05-05, 810μ

Macedonia, Drama, Skaloti village, Elatia forest, 14-05-05, 810m

5 Μακεδονία, Δράμα, Σκαλωτή, δάσος Ελατιάς, 14-05-05, 810μ

Macedonia, Drama, Skaloti village, Elatia forest, 14-05-05, 810m

Back to Orchids list

Greek orchids home