Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys heterochila (bornmuelleri group)    

(RENZ & TAUBENHEIM) P. DELFORGE, 1991

Το όνομά της υποδηλώνει ότι η ορχιδέα αυτή παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια στην μορφή του χείλους της, το οποίο είναι άλλες φορές τραπεζοειδές και αδιαίρετο, όπως στα άλλα είδη της ομάδας holoserica και άλλες φορές τρίλοβο και έντονα κυρτωμένο, θυμίζοντας είδη της ομάδας oestrifera, όπως την Ophrys dodekanensis, ή την Ophrys minutula. Με σιγουριά υπάρχει στις ακτές της Τουρκίας, στην Σάμο και Κω και πιθανά σε Κάλυμνο, Λειψούς και Τήλο. Τα φυτά της Ρόδου, διαφέρουν αρκετά από την τυπική περιγραφή των Renz & Taubenheim και πρόσφατα διαχωρίστηκαν και μετονομάστηκαν σε Ophrys oreas. Λόγω της ετερογένειας του χείλους, η αναγνώρισή του είναι συχνά δύσκολη. Αναγνωριστικά στοιχεία είναι η το μικρό χείλος (μήκος 7-9mm), η μικρή απόφυση, η μορφολογική ετερογένεια και η κατανομή του. Πολλές φορές είναι δύσκολη η διαφορική διάγνωση από άλλα είδη της ομάδας holoserica, όπως με την Ophrys lyciensis στην Κω και την Ophrys episcopalis var. samia στην Σάμο, με την οποία συχνά σχηματίζει μεταβατικούς πληθυσμούς

horizontal rule

The name "heterochila" means variable (heterogenes) lip (chilos). As implicated by its name, this Ophrys shows a very variable lip, which is sometimes trapezoid and entire, reminding a species of bornmuelleri group and sometimes trilobed and curved reminding members of oestrifera group, like Ophrys dodekanensis, or Ophrys minutula. With certainty it is growing in Mugla region of coastal Turkey and in Samos and Kos and probably at Leipsi, Kalymnos and Tilos islands. Plants from Rhodes are differing from the typical description of Renz & Taubenheim and recently separated and described as Ophrys oreas. Due to the variability of the lip, it's identification  is difficult. Some characteristics, that can be used for recognition are the small lip (7-9mm long), the small appendage and its distribution. Sometimes differential diagnosis is difficult due to similarity with other fucifloroids, like Ophrys lyciensis in Kos and Ophrys episcopalis var. samia in Samos, with which it frequently forms intermediate populations.

1 Σάμος, Καρβούνης, 15-5-10

Samos, Karvounis, 15-5-10

2 Σάμος, Καρβούνης, 15-5-10

Samos, Karvounis, 15-5-10

3 Σάμος, Καρβούνης, 15-5-10

Samos, Karvounis, 15-5-10

4 Σάμος, Καρβούνης, 15-5-10

Samos, Karvounis, 15-5-10

5 Σάμος, Καρβούνης, 15-5-10

Samos, Karvounis, 15-5-10

6 Σάμος, Καρβούνης, 15-5-10, σκολοπαξοειδές άνθος

Samos, Karvounis, 15-5-10, scolopaxoid flower

7 Σάμος, Καρβούνης, 15-5-10

Samos, Karvounis, 15-5-10

8 Σάμος, Καρβούνης, 15-5-10

Samos, Karvounis, 15-5-10

Back to Orchids list

Greek orchids home