Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys episcopalis var. samia* (bornmuelleri group)    

DELFORGE, 2008

Η τελευταία Ophrys που ανθίζει στην Σάμο, μετά τα τέλη Απριλίου ακόμα και σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες, την ίδια εποχή με την Epipactis densifolia, είναι η Ophrys episcopalis var. samia. Σε σχέση με την κρητική Ophrys episcopalis έχει μικρά ή ανύπαρκτα πλαϊνά "κέρατα", απλωτό και πορτοκαλί χείλος με τριχοφυΐα που εξασθενεί στο κορυφαίο τμήμα του. Οι διαστάσεις του χείλους παρόμοιες με μήκος 14-18mm. Από τον Kreutz, και οι episcopalis της δυτικής Τουρκίας κατατάσσονται στο ίδιο taxon ενώ οι episcopalis της ανατολικής Τουρκίας ονομάστηκαν πρόσφατα Ophrys oblita. Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο στην Σάμο όπου συνήθως βρίσκονται μεμονωμένα άτομα ή ομάδες λίγων φυτών.

horizontal rule

The last flowering Ophrys of Samos, starting at the end of April, even at coastal areas, the same time as Epipactis densifolia. In relation to Cretan Ophrys episcopalis, it has small or almost absent side "horns", wide and orange tinted lip and attenuated pilosity at the top of the lip. Lip dimensions are similar with a length of 14-18mm. Kreutz considers that the west Turkish episcopalis belong to the same taxon and plants from eastern Turkey have been named recently as Ophrys oblita. In Greece it exists only on Samos where you can meet isolated individuals or groups with few plants.

1 Σάμος, Καρλόβασι, 16-5-2010

Samos, Karlovassi, 16-5-2010

2 Σάμος, Καρλόβασι, 16-5-2010

Samos, Karlovassi, 16-5-2010

3 Σάμος, Καρλόβασι, 16-5-2010

Samos, Karlovassi, 16-5-2010

4 Σάμος, Καρλόβασι, 16-5-2010

Samos, Karlovassi, 16-5-2010

Back to Orchids list

Greek orchids home