Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys episcopalis (bornmuelleri group) Eight (8) members in this group:

Op. heterochila, Op. halia, Op. helios, Op. episcopalis (current page), Op. aeoli, Op. thesei, Op. andria, Op. lacaena, Op. candica

POIRET, 1816

Ophrys με εντυπωσιακά μεγάλα άνθη (ως 2cm μήκος) με εξάπλωση στην ανατολική Μεσόγειο, από την Κρήτη, όπου είναι σχετικά συχνή, μέχρι το Ισραήλ. Στην Κρήτη συνυπάρχει με την Ophrys helios, από την οποία έχει μεγαλύτερα άνθη και στην Ρόδο με την Ophrys calypsus από την οποία ξεχωρίζει καθώς έχει μικρότερα πέταλα, μη εφαπτόμενα στην βάση τους. Ανθίζει τέλη Μαρτίου-Απρίλιο.

horizontal rule

Ophrys with impressively big flowers (up to 2cm long) with eastern Mediterranean distribution, from Crete, where it occurs frequently, to Israel. In Crete, it coexists and flowers almost the same time with Ophrys helios, which nevertheless has smaller flowers and in Rhodes with Ophrys calypsus, which has longer petals, contiguous at their base. Flowering time end of March - April.

1 Κρήτη, Ρέθυμνο, Σπήλι, 25-4-10

Crete, Rethymno, Spili, 25-4-10

2 Κρήτη, Ρέθυμνο, Σπήλι, 25-4-10

Crete, Rethymno, Spili, 25-4-10

3 Κρήτη, Ρέθυμνο, Σπήλι, 25-4-10

Crete, Rethymno, Spili, 25-4-10

4 Κρήτη, Ρέθυμνο, Σπήλι, 25-4-10

Crete, Rethymno, Spili, 25-4-10

5 Κρήτη, Ρέθυμνο, Σπήλι, 25-4-10

Crete, Rethymno, Spili, 25-4-10

Back to Orchids list

Greek orchids home