Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys candica (bornmuelleri group) Eight (8) members in this group:

Op. heterochila, Op. halia, Op. helios, Op. episcopalis, Op. aeoli, Op. thesei, Op. andria, Op. lacaena, Op. candica (current page)

W. GREUTER, MATTHńS & RISSE, 1985

Ορχιδέα με περίεργη κατανομή στην νότια Ιταλία, Κρήτη και Ρόδο*. Οι σχέσεις μεταξύ αυτών των τριών πληθυσμών είναι άγνωστες, ενώ τα φυτά από την Πελοπόννησο θεωρούνται ότι είναι Ophrys lacaena ή έντονα επηρεασμένες απ' αυτήν. Ξεχωρίζει καθώς έχει ευρύ-απλωτό χείλος, έντονη πλαϊνή τρίχωση,  μικρά πέταλα και κυρίως "καθαρό", γυαλιστερό, γαλάζιο-ιώδη θυρεό που ορίζεται προς τα κάτω από παχιά, ωχρόλευκη γραμμή. Ανθίζει κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο.

*Σημείωση: Τα παρακάτω φυτά προέρχονται από τα Κύθηρα, νησί που φυτογεωγραφικά επηρεάζεται από την νότια Πελοπόννησο και την δυτική Κρήτη. Μερικά μοιάζουν με τυπικές Ophrys candica από την Κρήτη (Νο2), αλλά τα περισσότερα έχουν χείλη ανθέων μικρότερα από την Ophrys candica (μέσο μήκος 1cm) και πιο πολύπλοκο σχέδιο θυρεού, συνήθως με κεντρικό "ομφαλό"  (No1, 3, 5, 6). Τέλος μερικά έχουν μακριά πλαϊνά "κέρατα", θυμίζοντας την Ophrys candica var. minoa από την Κρήτη.

Πρόσφατα οι B. Baumann & H. Baumann (βλέπε και στα  links) περιέγραψε στο περιοδικό Journal Europaischer Orchideen ένα νέο υποείδος (subspecies), την Ophrys candica ssp cytherea, το οποίο φαίνεται ότι ενδημεί στα Κύθηρα. Μετά την αναγνώριση αυτού του νέου υποείδους και με βάση καθαρά μορφολογικά κριτήρια, τα φυτά παρουσιάζονται ξεχωριστά στους πίνακες Ophrys candica, Ophrys candica ssp cytherea και Ophrys candica var. minoa, παρόλο που ανεβρέθηκαν σε δύο τοποθεσίες του νησιού, σε ανάμικτους πληθυσμούς με όλες τις μορφές.

horizontal rule

An orchid with a strange distribution to south Italy, Crete and Rhodes*. The interrelationships between these 3 populations are unknown, while plants from southern Peloponnisos are considered to be Ophrys lacaena or strongly affected by it. It is recognized by the wide-fucifloroid lip, the dense side pilosity, the small petals and the "clear", shiny, bluish-purplish macula which is surrounded, at its lower border, by a think pale line. It flowers on April-May

*Note: The following plants were found on Kythira island which, geographically, lies between southern Peloponnisos and western Crete. Some of them look like typical Ophrys candica from Crete (No2), but most of them have lips smaller than Ophrys candica (average 1cm long) and more complex macula, usually with an umbilicus-like design (No1, 3, 5, 6). Finally, some of them have long side horns, looking like Ophrys candica var. minoa from Crete.

Recently B. Baumann & H. Baumann (see the links) described in the Journal Europaischer Orchideen a new subspecies, the Ophrys candica ssp cytherea, which seems to be endemic to Kythira. Under the light of this reference and based on morphological criteria, the plants are presented separately in the tables Ophrys candica, Ophrys candica ssp cytherea and Ophrys candica var. minoa, although they were all growing mixed together, in at least 2 locations of Kythira island.

 

Ophrys candica

1 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, νοτιοδυτικό τμήμα, 28-4-05, 300μ

Ionian islands, Kythira, SW part of the island, 28-4-05, 300m

 

 

Ophrys candica ssp. cytherea (B. Baumann & H. Baumann 2005)

2 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, νοτιοδυτικό τμήμα, 28-4-05, 300μ

Ionian islands, Kythira, SW part of the island, 28-4-05, 300m

3 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, νοτιοδυτικό τμήμα, 28-4-05, 300μ

Ionian islands, Kythira, SW part of the island, 28-4-05, 300m

4 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, νοτιοδυτικό τμήμα, 28-4-05, 300μ

Ionian islands, Kythira, SW part of the island, 28-4-05, 300m

5 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, νοτιοδυτικό τμήμα, 28-4-05, 300μ

Ionian islands, Kythira, SW part of the island, 28-4-05, 300m

 

 

Ophrys candica var. minoa (CH. ALIBERTIS & A. ALIBERTIS) H.F. PAULUS)

6 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, νοτιοδυτικό τμήμα, 28-4-05, 300μ

Ionian islands, Kythira, SW part of the island, 28-4-05, 300m

7 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, κεντρικό τμήμα, 27-4-05, 270μ

Ionian islands, Kythira, central  part of the island, 27-4-05, 270m

8 Ιόνια νησιά, Κύθηρα, κεντρικό τμήμα, 27-4-05, 270μ

Ionian islands, Kythira, central  part of the island, 27-4-05, 270m

Back to Orchids list

Greek orchids home