Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys thesei** (bornmuelleri group)   Eight (8) members in this group:

Op. heterochila, Op. halia, Op. helios, Op. episcopalis, Op. aeoli, Op. thesei (current page), Op. andria, Op. lacaena, Op. candica

P. DELFORGE, 1997

Στενά ενδημική ορχιδέα που υπάρχει στην Νάξο και σε πολύ λίγες τοποθεσίες στην Τήνο και Κίμωλο. Μορφολογικά πολύ κοντά στην Ophrys andria από την οποία διαφέρει μόνο στο χείλος που είναι ελαφρά μικρότερο σε διαστάσεις και έχει μικρότερες πλαινές αποφύσεις και στο περιάνθιο που είναι τις περισσότερες φορές ρόδινο. Λόγω της συγγένειας με την Ophrys andria, ονομάστηκε αρχικά Ophrys andria var. halkionis (H. KRETZSCHMAR & G. KRETZSCHMAR, 1996).  Παρομοια φυτά έχουν παρατηρηθει και στη Σύρο. Ανθίζει από μέσα Μαρτίου ως τέλη Απριλίου.

horizontal rule

Narrow endemic orchid which is widespread and common on Naxos island and more rare in other Cycladic islands like Tinos, Kimolos and Syros. Morphologically close to Ophrys andria, with only differences the smaller lip and side lip projections (horns) and the perigon which is almost always purple. Because of this relation, originally it was described as Ophrys andria var. halkionis (H. KRETZSCHMAR & G. KRETZSCHMAR, 1996). Flowering time, from mid-March to end-April.

1 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος, 21-4-08, 230μ

Aegean islands, Cyclades, Naxos, 21-4-08, 230m

2 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος, 21-4-08, 230μ

Aegean islands, Cyclades, Naxos, 21-4-08, 230m

3 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος, 21-4-08, 230μ

Aegean islands, Cyclades, Naxos, 21-4-08, 230m

4 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος, 21-4-08, 230μ

Aegean islands, Cyclades, Naxos, 21-4-08, 230m

5 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος, 14-4-09, από τον Helmut Presser

Aegean islands, Cyclades, Naxos, 14-4-09, by Helmut Presser

6 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος, 14-4-09, από τον Helmut Presser

Aegean islands, Cyclades, Naxos, 14-4-09, by Helmut Presser

7 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος, 14-4-09, από τον Helmut Presser

Aegean islands, Cyclades, Naxos, 14-4-09, by Helmut Presser

8 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Νάξος, 14-4-09, από τον Helmut Presser

Aegean islands, Cyclades, Naxos, 14-4-09, by Helmut Presser

Back to Orchids list

Greek orchids home