Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys andria** (bornmuelleri group) Eight (8) members in this group:

Op. heterochila, Op. halia, Op. helios, Op. episcopalis, Op. aeoli, Op. thesei, Op. andria (current page), Op. lacaena, Op. candica

P. DELFORGE, 1994

Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ενδημισμού λόγω απομόνωσης, η ορχιδέα αυτή βρέθηκε μόνο στην Άνδρο και επί του παρόντος δεν περιγράφηκε από κανένα άλλο νησί του Αιγαίου (ούτε από την Τήνο παρά τα ελάχιστα χιλιόμετρα απόστασης που χωρίζουν τα δύο νησιά). Ξεχωρίζει αφού είναι ο μόνος εκπρόσωπος της ομάδας bornmuelleri, στο νησί. Το χείλος του άνθους είναι σχετικά μεγάλο, με σχετικά μακριές, οξείες αποφύσεις, στα πλάγια της βάσης του (φυτό Νο3). Ανθίζει Μάρτιο-Απρίλιο.

Σημείωση1: Οι διαφάνειες Νο 1 και 2 ανήκουν στον James Mast de Maeght ο οποίος τις παραχώρησε ευγενικά στην παρούσα ιστοσελίδα. Περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα bornmuelleri και τα είδη της μπορείτε να δείτε στο ιστοσελίδα του, στην σύνδεση http://www.ophrys.be/b5.htm.

Σημείωση2: Οι διαφάνειες 3 και 4 ανήκουν στον Walter Van den Bussche, που τις παραχώρησε ευγενικά στο site.

horizontal rule

One of the most characteristic examples of endemism due to isolation, this magnificent orchid has been found only on Andros, the most northern Cycladic island and, presently, it has not been described from any other Aegean island, neither from the close Tinos island, despite the very short distance between the two islands (Delforge, 1994). It is recognized easily, since it is the only representative of bornmuelleri group on Andros and has two characteristic, usually long and acute projections on the base of the lip (see plant No3). Flowering time: March-April.

Note1: The slides No1 and 2 belong to James Mast de Maeght, who offered them very kindly. For more information about the bornmuelleri group and its species, you may visit the page  http://www.ophrys.be/b5.htm of his website.

Note2: Walter Van den Bussche offered very kindly to this site, the slides No 3 and 4, which show a nice plant with greenish perianth.

1 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνδρος, 7-4-99 (από τον James Mast de Maeght)

Aegean islands, Cyclades, Andros, 7-4-99 (by James Mast de Maeght)

2 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνδρος, 7-4-99 (από τον James Mast de Maeght)

Aegean islands, Cyclades, Andros, 7-4-99 (by James Mast de Maeght)

3 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνδρος, 6-4-05 (από τον Walter Van den Bussche)

Aegean islands, Cyclades, Andros, 6-4-05 (by Walter Van den Bussche)

4 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνδρος, 6-4-05 (από τον Walter Van den Bussche)

Aegean islands, Cyclades, Andros, 6-4-05 (by Walter Van den Bussche)

5 Κυκλάδες Άνδρος 7-04-09 (από τον Helmut Presser)

Cyclades, Andros, 7-04-09 (by Helmut Presser)

6 Κυκλάδες Άνδρος 7-04-09 (από τον Helmut Presser)

Cyclades, Andros, 7-04-09 (by Helmut Presser)

7 Κυκλάδες Άνδρος 7-04-09 (από τον Helmut Presser)

Cyclades, Andros, 7-04-09 (by Helmut Presser)

8 Κυκλάδες Άνδρος 7-04-09 (από τον Helmut Presser)

Cyclades, Andros, 7-04-09 (by Helmut Presser)

9 Κυκλάδες Άνδρος 7-04-09 (από τον Helmut Presser)

Cyclades, Andros, 7-04-09 (by Helmut Presser)

Back to Orchids list

Greek orchids home