Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys minutula** (oestrifera group) Ten (10) members in this group:

Op. bicornis, Op. sepioides, Op. crassicornis, Op. leptomera, Op. cerastes, Op. cornutula, Op. ceto, Op rhodia, Op. minutula (current page), Op. dodekanensis

GOLZ & H.R. REINHARD, 1989

Σπάνια ορχιδέα, ενδημική των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβου, Χίου και Σάμου. Κύρια αναγνωριστικά της είναι τα σέπαλα που κάμπτονται έντονα προς τα πίσω, η ανοιχτόχρωμη, πράσινη-πορτοκαλί ή κόκκινη-πορτοκαλί βασική περιοχή του χείλους και το μήκος του χείλους που είναι ιδιαίτερα μικρό, 6,5-9 χιλιοστά. Στοιχείο διαφοροδιαγνωστικό από την Ophrys cerastes είναι το πολύ μικρό μήκος των πλαϊνών λοβών, από 1 ως 3 χιλιοστά* (βλέπε διαφάνειες Νο1, 2 και 3). Ανθίζει Μάρτιο-Μάιο.

*Σημείωση: Στην Λέσβο, τουλάχιστον, υπάρχουν φυτά που έχουν πολύ μακρύτερους πλαϊνούς λοβούς, αντίθετα με την τυπική Ophrys minutula (βλέπε διαφάνεια Νο4). Σύμφωνα με την περιγραφή των ειδών θα πρέπει προς το παρόν να θεωρηθούν ως Ophrys cornutula, καθώς το χείλος των φυτών αυτών είναι πολύ μικρό, μόνο 6-7 χιλιοστά.

horizontal rule

Rare orchid, endemic to the Eastern Aegean islands Lesbos, Samos and Chios. Main characteristics are the strongly bend backwards sepals, the light greenish-orange or reddish-orange basal lip area and the lip lenght, being only 6,5-9 mm. Differential  key (from  Ophrys cerastes) is the very short side lobes, which are only 1-3mm long* (see slides 1, 2, and 3). Flowering time: March-May.

*Notes: At least in Lesbos, there are plants with longer side lobes, contrary with the typical Ophrys minutula (as you may see in slide No4). According to species description, they have to be considered as  Ophrys cornutula, as they have very small lips, about 6-7mm.

Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Αφαλώνας, 10-4-04,  210μ

East Aegean islands, Lesbos, Afalonas village, 10-4-04, 210m

Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πηγή, 10-4-04,  350μ

East Aegean islands, Lesbos, Pigi village, 10-4-04, 350m

Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πηγή, 10-4-04,  350μ

East Aegean islands, Lesbos, Pigi village, 10-4-04, 350m

Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πηγή, 10-4-04,  350μ

East Aegean islands, Lesbos, Pigi village, 10-4-04, 350m

Back to Orchids list

Greek orchids home