Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys bicornis (oestrifera group)

Ten (10) members in this group:

Op. bicornis (current page), Op. sepioides, Op. crassicornis, Op. leptomera, Op. cerastes, Op.  cornutula, Op. ceto, Op. rhodia, Op. minutula, Op. dodekanensis

SADLER in NENDTVICH, 1838

Βαλκανικό είδος, που πιθανά εξαπλώνεται στην βόρεια Ελλάδα, Θράκη και νησιά του βόρειου Αιγαίου. Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα μέλη του oestrifera group λόγω της όψιμης άνθησης (Μάιος - Ιούνιος) και του σχετικά μεγάλου μήκους χείλους (11-14mm). Στην βόρεια Ελλάδα φαίνεται να συνυπάρχει με την Ophrys sepioides (βλέπε και την σελίδα "Ophrys oestrifera from Paiko and Vorras" και την γενική σελίδα "Greek Ophrys with long side horns"). Χρήσιμο εργαλείο αναγνώρισης αποτελεί η αναλογία του εύρους της στιγματικής κοιλότητας προς το μεγαλύτερο εύρος του χείλους που είναι περίπου 60%. Εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά το σχέδιο του θυρεού, το χρωματισμό των σέπαλων και του χείλους και το μήκος και την φορά των πλαϊνών λοβών. 

horizontal rule

Balcanic species, which probably reaches northern Greek mountains, Thrace and north Aegean islands. It can be distinguished from other members of the oestrifera group by the late flowering time (May-June) and the relatively long lip (11-14mm). It seems to coexist In North Greece with Ophrys sepioides (you may also see the page "Ophrys oestrifera from Paiko and Vorras" and the general page "Greek Ophrys with long side horns"). The ratio between stigmatic cavity width and lip's largest width, which is about 60% in Ophrys bicornis, can be used as a useful recognition tool. It shows remarkable variation concerning the speculum design, the lip and sepals coloration and the length and the direction of the side lobes (as you may see in the following slides).

1 Μακεδονία, Κιλκίς, κοντά στο Σκρά, 6-6-04, 1000μ

Macedonia, Kilkis, near Skra village, 6-6-04, 1000m

2 Μακεδονία, Κιλκίς, κοντά στο Σκρά, 6-6-04, 1000μ

Macedonia, Kilkis, near Skra village, 6-6-04, 1000m

3 Μακεδονία, Κιλκίς, 3χλμ μετά τον Αρχάγγελο στο δρόμο για Μ. Λιβάδι, δάσος οξιάς, 1000μ, 6-6-04

Macedonia, Kilkis, Archaggelos village, Paiko mountain, beech forest, 1000m, 6-6-04

4 Μακεδονία, Κιλκίς, 3χλμ μετά τον Αρχάγγελο στο δρόμο για Μ. Λιβάδι, δάσος οξιάς, 1000μ, 6-6-04

Macedonia, Kilkis, Archaggelos village, Paiko mountain, beech forest, 1000m, 6-6-04

5 Μακεδονία, Κιλκίς, κοντά στο Σκρά, 6-6-04, 1000μ

Macedonia, Kilkis, near Skra village, 6-6-04, 1000m

6 Μακεδονία, Κιλκίς, κοντά στο Σκρά, 6-6-04, 1000μ

Macedonia, Kilkis, near Skra village, 6-6-04, 1000m

7 Μακεδονία, Κιλκίς, κοντά στο Σκρά, 6-6-04, 1000μ

Macedonia, Kilkis, near Skra village, 6-6-04, 1000m

8 Μακεδονία, Κιλκίς, 3χλμ μετά τον Αρχάγγελο στο δρόμο για Μ. Λιβάδι, δάσος οξιάς, 1000μ, 6-6-04

Macedonia, Kilkis, Archaggelos village, Paiko mountain, beech forest, 1000m, 6-6-04

Back to Orchids list

Greek orchids home