Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis purpurata

J.E. Smith (nom. cons. prop.), 1814

 

H Epipactis purpurata βρέθηκε πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος από τον dr Horst Kretzschmar σε ένα δυσπρόσιτο σημείο του Γράμμου, κοντά στα Αλβανικά σύνορα, το 1992. Ακολουθώντας της οδηγίες του, το 2010 ξαναβρέθηκαν στην ίδια περιοχή περί τα 50 φυτά. Ξεχωριστή επιπακτίδα με ιώδη βλαστό (τουλάχιστον τα ελληνικά φυτά) με τρίχες στην κορυφή, πυκνή και μεγάλη ταξιανθία, μεγάλα άνθη, συνήθως κρεμάμενα με δύο καλά σχηματισμένα εξογκώματα στη βάση του επιχειλίου, τα οποία σχηματίζουν μικρού βάθους αυλακώσεις και χωρίζονται από μία κατα μήκος βαθειά αυλάκωση. Συνήθως σχηματίζει συστάδες από 3-5 βλαστούς. Στην Ευρώπη απαντάται κυρίως σε δάση οξιάς, στο μοναδικό σημείο που υπάρχει στην Ελλάδα απαντάται σε σχετικά φωτεινό δάσος μαύρης πεύκης.

horizontal rule

Epipactis purpurata was found for the first time in the Greek boundaries by dr Horst Kretzschmar, in an inaccessible part of Grammos mt, near the Albanian border, in 1992. Following his instructions, in 2010, about 50 plants were found again in the same area. Well separated Epipactis with violet stems (at least for Greek plants) hairy on top, thick and long inflorescence, large flowers, often hanging, with two well formed bosses at the base of the epichil, which are separated by a deep groove. Usually plants are forming clusters of 3-5 stems. In Europe, it grows mainly in beech forest but in the only place that exists in Greece it grows in a relatively sunny pine forest (Pinus nigra). This finding expands far to the south the known distribution of Epipactis purpurata and increases the number of Greek epipactis taxa up to 23.

1 Μακεδονία, Γράμμος, 24-7-2010

Macedonia, Grammos mt, 24-7-2010

2 Μακεδονία, Γράμμος, 24-7-2010

Macedonia, Grammos mt, 24-7-2010

3 Μακεδονία, Γράμμος, 24-7-2010

Macedonia, Grammos mt, 24-7-2010

4 Μακεδονία, Γράμμος, 24-7-2010

Macedonia, Grammos mt, 24-7-2010

5 Μακεδονία, Γράμμος, 24-7-2010

Macedonia, Grammos mt, 24-7-2010

6 Μακεδονία, Γράμμος, 28-7-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Grammos mt, 28-7-2010, by Spyros Tsiftsis

7 Μακεδονία, Γράμμος, 28-7-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Grammos mt, 28-7-2010, by Spyros Tsiftsis

8 Μακεδονία, Γράμμος, 28-7-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Grammos mt, 28-7-2010, by Spyros Tsiftsis

9 Μακεδονία, Γράμμος, 28-7-2010, από τον Σπύρο Τσιφτσή

Macedonia, Grammos mt, 28-7-2010, by Spyros Tsiftsis

10 Κροατία, από τον Roko Cicmir, για σύγκριση

Croatia, by Roko Cicmir, for comparison

Distribution map

Back to Orchids list

Greek orchids home