Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis intacta

LINK, 1800

Μικρό φυτό με μικροσκοπικά άνθη, μόλις ανοιχτά, με συμπαγή κυλινδρική ταξιανθία. Αυτογονιμοποιείται συχνά αλλά πιθανά γονιμοποιείται και από μικροσκοπικά κολεόπτερα του γένους Malacliidae.  Φύεται σε όλη την παραλιακή Ελλάδα και τα νησιά αλλά παρατηρείται δύσκολα λόγω του μικρού μεγέθους του. Άνθηση: Μάρτιος-Μάιος.

horizontal rule

Minuscule plant with tiny, slightly open flowers and compact elongated inflorescence. Its flowers are self-pollinating but probably small coleopteres of the genus Malacliidae pollinate them as well. It is spreading all over littoral Greece and islands but its discovery is difficult due to its small size. Flowering time: March-May

 

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Κυδωνιές, 10-4-04, 210μ

East Aegean islands, Lesbos, Kydonies village, 10-4-04, 210m

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Κυδωνιές, 10-4-04, 210μ

East Aegean islands, Lesbos, Kydonies village, 10-4-04, 210m

Back to Orchids list

Greek orchids home