Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis ovalis  

F.W. SCHMIDT ex MAYER, 1791

Συγγενική με τις Orchis mascula και Orchis pinetorum. Φαίνεται ότι στην χώρα μας, η Orchis mascula είναι επηρεασμένη (ή αντικαθίσταται) από την Orchis pinetorum η οποία έχει βασικά φύλλα χωρίς κηλίδες, ευρύ-απλωτό χείλος και αραιή ταξιανθία και από την Orchis ovalis η οποία φέρει χαρακτηριστικά, πολυάριθμα ερυθρά-ιώδη στίγματα και στις δύο επιφάνειες των βασικών φύλλων και στην βάση του βλαστού (όπως φαίνεται στις φωτογραφίες Νο3,4 και 6). Η κατανομή της Orchis ovalis δεν είναι καλά μελετημένη, αλλά, τουλάχιστον στην βόρεια Ελλάδα, φυτά που ταιριάζουν στην παραπάνω περιγραφή, ανευρίσκονται στις άκρες δασών βελανιδιάς, ενώ φυτά μορφολογικά πιο κοντά στην Orchis pinetorum φύονται στις άκρες ή μέσα σε δάση οξιάς και κωνοφόρων, σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Άνθηση: Απρίλιος - Ιούλιος.

Σημείωση: Οι διαφάνειες Νο2,3 και 4, που απεικονίζουν ξεκάθαρα τις κηλίδες στα βασικά φύλλα και τον βλαστό παραχωρήθηκαν ευγενικά από τον James Mast de Maeght.

horizontal rule

Closely related to Orchis mascula and Orchis pinetorum. It seems that in Greece Orchis mascula is affected or  replaced by Orchis pinetorum which has unspotted basal leaves, spreading out lip and lax inflorescence and by Orchis ovalis which has numerous reddish blots at both surfaces of basal leaves and at the base of the stem (see photo No3,4 and 6). The distribution of Orchis ovalis is not well studied but plants morphologically close to the above description grow at oak forest edges, while plants morphologically more close to Orchis pinetorum prefer to grow at higher altitudes, in or at the edges of beech or coniferous forests. Flowering time: April - July.

Note: Slides No2,3 and 4, which show well the red spots of the leaves and the stem, were kindly given by James Mast de Maeght.

1 Ήπειρος, Κήποι, 22-5-05, 775m

Epiros, Kipi village, 22-5-05, 775m

2 Ήπειρος, Κήποι, 22-5-05, 775m

Epiros, Kipi village, 22-5-05, 775m

3 Ήπειρος, Νεγάδες, 22-5-05, 1120m

Epiros, Negades village, 22-5-05, 1120m

4 Ήπειρος, Νεγάδες, 22-5-05, 1120m

Epiros, Negades village, 22-5-05, 1120m

5 Ήπειρος, Νεγάδες, 22-5-05, 1120m

Epiros, Negades village, 22-5-05, 1120m

6 Ήπειρος, Νεγάδες, 22-5-05, 1120m

Epiros, Negades village, 22-5-05, 1120m

Back to Orchids list

Greek orchids home