Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis mascula

LINNAEUS, 1755

Ορχιδέα με ευρύτατη κατανομή, που ξεχωρίζει δύσκολα από την Orchis pinetorum και την Orchis ovalis, αλλά έχει πιο σκούρα πορφυρά-ιώδη άνθη, πιο συχνά κηλίδες στα βασικά φύλλα και προτιμάει πιο ηλιόλουστα ενδιαιτήματα. Ανθίζει κατά τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο.

horizontal rule

An orchid with a wide distribution which can be confused, in Greece, with Orchis pinetorum and Orchis ovalis, but it has more deep purple flowers, more spotted and thick basal leaves and more sunny habitats. Flowering time: April-June

Μακεδονία, Γρεβενά, Καλλονή, 9-5-99, 1050μ

Macedonia, Grevena, Kalloni village, 9-5-99, 1050m

Μακεδονία, Κοζάνη, Βέρμιο όρος, 21-6-97, 1190μ

Macedonia, Kozani, Vermion mountain, 21-6-97, 1190m

Back to Orchids list

Greek orchids home