Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys attica (umbilicata group)

(BOISSIER & ORPHANIDES) B.D. JACKSON, 1859

Αυτή η ορχιδέα του γένους Ophrys είναι η μόνη από την ομάδα umbilicata που υπάρχει στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 3 είδη, πολύ όμοια μορφολογικά, των οποίων η σημαντικότερη ιδιαιτερότητα είναι η πρόσθια κάμψη του ραχιαίου σέπαλου πάνω από το γυμνοστήμιο. Άνθηση το Μάρτιο-Μάιο

horizontal rule

This ophrys is the only member of the umbilicata group found in continental Greece. The group is represented by 3 species closely related morphologically and having as the most significant particularity the dorsal sepal bend over the gymnostegium. Flowering time: March-May

1 Πελοπόννησος, Λακωνία, μεταξύ Κρεμαστής-Λαμπόκαμπου, 21-4-03, 750μ

Peloponnisos, Lakonia, between villages Kremasti-Lampokampos, 21-4-03, 750m

2 Πελοπόννησος, Λακωνία, μεταξύ Κρεμαστής-Λαμπόκαμπου, 21-4-03, 750μ

Peloponnisos, Lakonia, between villages Kremasti-Lampokampos, 21-4-03, 750m

3 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 29-04-05, 700μ

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos village, 29-04-05, 700m

4 Πελοπόννησος, Λακωνία, Λαμπόκαμπος, 29-04-05, 700μ

Peloponnisos, Lakonia, Lampokampos village, 29-04-05, 700m

Back to Orchids list

Greek orchids home