Κεντρική σελίδα
Επάνω
ssp_cont_greece
ssp_heroica
ssp_alibertis
ssp_messenica
Orchis papilionacea ssp thaliae

Orchis papilionacea

LINNAEUS, 1759

( English text)

Ορχιδέα, πολύ ποικιλόμορφη, με ακέραιο χείλος που μοιάζει με πεταλούδα. Σε αυτή την ομοιότητα οφείλει το όνομά της. Σύμφωνα με τον Delforge, περιγράφονται τουλάχιστον 6 ποικιλίες (var.) στη Μεσόγειο, οι οποίες αναφέρονται ως υποείδη (ssp.) από πολλούς συγγραφείς. Τα υποείδη που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 5 και παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα (πατώντας στις συνδέσεις, ανοίγει ξεχωριστή σελίδα με διαφάνειες):

Orchis papilionacea ssp. expansa (ssp. from continental Greece) Η τυπική αυτή μορφή θεωρείται σίγουρα ότι υπάρχει στην Ιταλία, όπου και η πρώτη περιγραφή του είδους. Σε αυτήν εντάσσεται και το υποείδος από την ηπειρωτική Ελλάδα (ssp. from continental Greece)
Orchis papilionacea ssp. heroica Υποείδος με μεγάλα άνθη
Orchis papilionacea ssp. alibertis Υποείδος της Κρήτης με μικρά άνθη
Orchis papilionacea ssp. messenica Υποείδος της νότιας Πελοποννήσου
Orchis (Anacamptis) papilionacea ssp. thaliae Υποείδος της Ρόδου

 

 

A very variable orchid with entire lip, which looks like butterfly. This last resemblance is responsible for its name (papilionacea=like butterfly). According to Delforge, at least 6 varieties (var.) are described in the Mediterranean. Some authors are considering them as subspecies (ssp.). The subspecies existing in Greece are, at least, 5 and they are described briefly in the following table (by clicking on the links, a special page, with their slides, opens):

Orchis papilionacea ssp. expansa (ssp. from continental Greece) This typical form exists in Italy, where the species described for the first time. Plants from continental Greece are classified to this subspecies, but have some special characteristics (ssp. from continental Greece)
Orchis papilionacea ssp. heroica Subspecies with big flowers
Orchis papilionacea ssp. alibertis Subspecies from Crete with small flowers
Orchis papilionacea ssp. messenica Subspecies from south Peloponnisos
Orchis (Anacamptis) papilionacea ssp. thaliae Subspecies from Rhodes

Back to Orchids list

Greek orchids home