Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis papilionacea (LINNAEUS) ssp. alibertis

G. & H. KRETZSCHMAR, 2002

Ενδημική της Κρήτης και πιο σπάνια από την Orchis papilionacea ssp heroica, για ανεξήγητους λόγους, η ορχιδέα αναγνωρίστηκε μόλις το 2002 από τους G. & H. Kretzschmar, ως υποείδος της Orchis papilionacea. Ξεχωρίζει από την Orchis papilionacea ssp heroica καθώς έχει οψιμότερη άνθηση, ψηλότερο βλαστό και αραιότερα και μικρότερα άνθη. Ανθίζει από μέσα Απριλίου ως αρχές Μαΐου. Περισσότερες φωτογραφίες του υποείδους αυτού, καθώς και αναλυτική περιγραφή του (μόνο στα Γερμανικά) μπορείτε να δείτε και στις διευθύνσεις: http://www.orchis.de/orchis/scripts/odm_parser.php?id=72004 και http://www.fh-friedberg.de/allgemein/ahohompg/htmspec/orpapal.html

horizontal rule

Endemic to Crete and more rare than Orchis papilionacea ssp heroica, this subspecies, for inexplicable reasons, remained unrecognized until very recently, on 2002, when G. & H. Kretzschmar described it. It differs from Orchis papilionacea ssp heroica as it has later flowering time, higher stem, more lax infloresence and characteristically smaller flowers. Flowering time: mid April - beginning of May. For more pictures and description of this subspecies, you may visit the addresses: http://www.orchis.de/orchis/scripts/odm_parser.php?id=72004 and  http://www.fh-friedberg.de/allgemein/ahohompg/htmspec/orpapal.html

Κρήτη, Λασίθι, Όρη Θριπτής, 14-4-99, 600μ

Crete, Lasithi, Thripti mountain, 14-4-99, 600m

Κρήτη, Λασίθι, Όρη Θριπτής, 14-4-99, 600μ

Crete, Lasithi, Thripti mountain, 14-4-99, 600m

Κρήτη, Λασίθι, Όρη Θριπτής, 14-4-99, 600μ

Crete, Lasithi, Thripti mountain, 14-4-99, 600m

Back to Orchis papilionacea 

Back to Orchids list