Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis papilionacea (LINNAEUS) ssp. thaliae (=Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase)

Kreutz & J. & L. Essink, 2009

Νέο υποείδος από την Ρόδο που περιγράφηκε πρόσφατα και φαίνεται να υπάρχει και στην Τουρκία, κοντά στην Αττάλεια. Με πρωιμότερη άνθηση από την συνυπάρχουσα ssp heroica και έντονα ιώδεις κηλίδες και γραμμές στο άνθος, βρέθηκε από τους συγγραφείς σε 10 διαφορετικά μέρη στην Ρόδο.

horizontal rule

New subspecies from Rhodes, very recently described from the island but it can be also found at Antalya of Turkey. Flowering earlier than the co-existing ssp. heroica, with densely purple colored dots and lines at the flower. It has been found by the authors (Liesbeth & Jan Essink) at 10 different places at Rhodes.

1 Rhodes Maritsa 26-3-09 by Jan & Liesbeth Essink

Ρόδος, Μαρίτσα, 26-3-09, από τους Jan & Liesbeth Essink

2 Rhodes Maritsa 26-3-09 by Jan & Liesbeth Essink

Ρόδος, Μαρίτσα, 26-3-09, από τους Jan & Liesbeth Essink

3 Rhodes, 7-3-08 by Giorgos Pastrikos

Ρόδος, 7-3-08 από τον Γιώργο Παστρικό

4 Rhodes, 7-3-08 by Giorgos Pastrikos

Ρόδος, 7-3-08 από τον Γιώργο Παστρικό

Back to Orchis papilionacea 

Back to Orchids list