Κεντρική σελίδα
Επάνω
S_carica_var_monantha

Serapias carica*

(H. BAUMANN & KÜNKELE) P. DELFORGE, 1989

Είδος συγγενές της Serapias orientalis, την οποία φαίνεται να αντικαθιστά σταδιακά προς τα ανατολικά. Κατανέμεται στις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ξεχωρίζει από τα σκουρόχρωμα άνθη και το σχετικά κοντό βράκτιο (σχεδόν ίσο με τον θόλο του άνθους). Άνθηση: Μάρτιος-Απρίλιος.

*Σημείωση: το 1999 περιγράφηκε από τον Delforge, ποικιλία της Serapias carica με μονό άνθος, ονομαζόμενη Serapias carica var. monantha.

horizontal rule

Close to Serapias orientalis, replacing it, in its eastern limits of distribution. Distributed on Cyclades and eastern Aegean islands. Distinguished by the dark colored flowers and the relatively short bract, almost equal to the hood. Flowering time: March-April.

*Note: Delforge described on 1999, a variety of this Serapias, with an inflorescence, bearing only one flower. This variety is called Serapias carica var. monantha.

1 Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πηγή, 10-4-04, 200μ

East Aegean islands, Lesbos, Pigi village, 10-4-04, 200m

2 Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Κως, κοντά στο αεροδρόμιο, 17-04-05, 100μ

East Aegean islands, Kos island, close to the airport, 17-04-05, 100m

3 Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Κως, κοντά στο αεροδρόμιο, 17-04-05, 100μ

East Aegean islands, Kos island, close to the airport, 17-04-05, 100m

4 Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Κως, κοντά στο αεροδρόμιο, 17-04-05, 100μ

East Aegean islands, Kos island, close to the airport, 17-04-05, 100m

Back to Orchids list

Greek orchids home