Κεντρική σελίδα
Επάνω

Serapias carica var. monantha**

P.DELFORGE, 1999

Από το 1989 παρατηρήθηκαν σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων, φυτά με μονά άνθη και κοντό ύψος: η Serapias cycladum, όψιμο είδος περιγραφέν μόνο από την Άνδρο, από τους H. Baumann & Künkele, η ύπαρξη της οποίας αμφισβητείται και η Serapias carica var. monantha, που περιγράφηκε από τον Delforge, στην Κίμωλο και κατόπιν σε πολλά άλλα νησιά του Αιγαίου (Άνδρος, Τήνος, Πολύαιγος, Μήλος, Πάρος, Αντίπαρος, Αμοργός και Αστυπάλαια). Αναφέρεται, επίσης, από τον Σαλιάρη, η παρουσία της και στην Χίο (βλ. βιβλιογραφία στην σύνδεση: Links and Literature). Η κατανομή των φυτών αυτών μόνο σε νησιά του Αιγαίου φαίνεται ανεξήγητη. Πιθανά αποτελούν οικότυπο της Serapias carica, προσαρμοσμένο στις ξηρές συνθήκες των νησιών αυτών. Άνθηση: Μάρτιος-Απρίλιος

*Σημείωση: Για μία ακόμα φορά, ο James Mast de Maeght, προσέφερε τις παρακάτω διαφάνειες της σπάνιας αυτής ορχιδέας και έτσι κατέστη δυνατή η παρουσίασή της.

horizontal rule

Since 1989, plants with only one flower and short height have been observed on Cycladic islands: Serapias cycladum, a late flowering species, described only from Andros, by H. Baumann & Künkele (1989), with a disputable existence and Serapias carica var. monantha, which has been described from Kimolos, by Delforge and later, by the same, from many more Aegean islands (Andros, Tinos, Polyaigos, Milos, Paros, Antiparos, Amorgos and Astypalaia). Saliaris, also, describes its presence, on Chios island (you may see the title of his book, by clicking on Links and Literature). The distribution of these plants, only on Aegean archipelago, seems inexplicable. Perhaps, they represent an ecotype of Serapias carica, adapted to the dry conditions of these islands. Flowering time: March-April.

*Note: Once again, James Mast de Maeght, offered the following rare slides and gave me the ability to present them on this site.

1 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνδρος,  8-4-99 (από τον James Mast de Maeght)

Aegean islands, Cyclades, Andros, 8-4-99 (by James Mast de Maeght)

2 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνδρος,  8-4-99 (από τον James Mast de Maeght)

Aegean islands, Cyclades, Andros, 8-4-99 (by James Mast de Maeght)

3 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνδρος,  8-4-99 (από τον James Mast de Maeght)

Aegean islands, Cyclades, Andros, 8-4-99 (by James Mast de Maeght)

4 Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Άνδρος,  8-4-99 (από τον James Mast de Maeght)

Aegean islands, Cyclades, Andros, 8-4-99 (by James Mast de Maeght)

Back to Orchids list

Back to Serapias carica