Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis spitzelii

SAUTER ex W.D.J. KOCH, 1837

Ευρωμεσογειακό είδος, αρκετά σπάνιο στην Ελλάδα και μόνο στα ψηλά βουνά της ηπειρωτικής χώρας. Εύκολα αναγνωρίζεται λόγω των πράσινων σέπαλων και πετάλων, του έντονα στιγματισμένου με πορφυρές κηλίδες χείλους και του κατερχόμενου πλήκτρου που σχηματίζει οξεία γωνία με το χείλος. Ανθίζει από Απρίλιο-Ιούλιο.

horizontal rule

Euromediterranean species, quite rare in Greece and growing only in the high continental  mountains. It is recognized easily from the green sepals and petals, the heavily purple spotted lip and the descending spur which forms an acute angle with the lip. Flowering time: April-July.

1 Μακεδονία, Καστοριά, Γράμμος, κωνοφόρο δάσος, 9-5-99, 1100μ

Macedonia, Kastoria, Grammos, coniferous forest, 9-5-99, 1100m

2 Μακεδονία, Καστοριά, Γράμμος, κωνοφόρο δάσος, 9-5-99, 1100μ

Macedonia, Kastoria, Grammos, coniferous forest, 9-5-99, 1100m

3 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, βελανιδιές, 22-05-05, 975μ

Epiros, Ioannina, Negades village, oaks, 22-05-05, 975m

4 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, βελανιδιές, 22-05-05, 975μ

Epiros, Ioannina, Negades village, oaks, 22-05-05, 975m

5 Ήπειρος, Ιωάννινα, Νεγάδες, βελανιδιές, 22-05-05, 975μ

Epiros, Ioannina, Negades village, oaks, 22-05-05, 975m

6 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

7 Στερεά Ελλάδα, Ευρυτανία, 8-5-08, από τον Ηλία Τσέλο

Sterea Ellada, Evrytania, 8-5-08, by Ilias Tselos (Karpenisi)

Back to Orchids list

Greek orchids home