Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys hippocratis** (heldreichii group)    

P. DELFORGE, 2009

Πρώιμο τάξον με χαρακτηριστικά κυρτό χείλος που απλώνει προς τα κάτω και έξω. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η κύρτωση του χείλους, το μεγάλο μήκος του (περίπου 1,5 εκ), το κοντό ύψος του φυτού, τα μεγάλα σέπαλα και η πρώιμη άνθηση. Θυμίζει Ophrys calypsus αλλά το χείλος είναι κυρτό και μεγαλύτερο και μερικές φορές Ophrys umbilicata αλλά τα σέπαλα είναι μεγάλα, ιώδη και γυριστά προς τα πίσω. Ανθίζει από μέσα Φεβρουαρίου μέχρι μέσα Μαρτίου και κατανέμεται σε μικρή περιοχή στις βορειο-δυτικές ακτές της Κω.

horizontal rule

Very early flowering species, endemic to western party of Kos, with curved central lobe which is sometimes spreading out, giving a "fucifloroid" appearance to the lip. Its characteristics are: bowed central lobe, long lip (13-17mm), short stem, long sepals and early flowering time. It reminds Ophrys calypsus but the lip is bowed and bigger and sometimes Ophrys umbilicata but the sepals are long and curved backwards. Flowering time between mid February and mid March. It has a very narrow distribution to the north-western coasts of Kos island.

1 Δωδεκάνησα, Κως, ακρωτήριο Κέφαλος, 26-2-2011

Dodecanese, Kos, Kephalos peninsula, 26-2-2011

2 Δωδεκάνησα, Κως, ακρωτήριο Κέφαλος, 26-2-2011

Dodecanese, Kos, Kephalos peninsula, 26-2-2011

3 Δωδεκάνησα, Κως, ακρωτήριο Κέφαλος, 26-2-2011

Dodecanese, Kos, Kephalos peninsula, 26-2-2011

4 Δωδεκάνησα, Κως, ακρωτήριο Κέφαλος, 26-2-2011

Dodecanese, Kos, Kephalos peninsula, 26-2-2011

5 Δωδεκάνησα, Κως, ακρωτήριο Κέφαλος, 26-2-2011

Dodecanese, Kos, Kephalos peninsula, 26-2-2011

6 Δωδεκάνησα, Κως, ακρωτήριο Κέφαλος, 26-2-2011

Dodecanese, Kos, Kephalos peninsula, 26-2-2011

7 Δωδεκάνησα, Κως, ακρωτήριο Κέφαλος, 26-2-2011

Dodecanese, Kos, Kephalos peninsula, 26-2-2011

8 Δωδεκάνησα, Κως, ακρωτήριο Κέφαλος, 26-2-2011

Dodecanese, Kos, Kephalos peninsula, 26-2-2011

  Δωδεκάνησα, Κως, ακρωτήριο Κέφαλος, 26-2-2011

Dodecanese, Kos, Kephalos peninsula, 26-2-2011

Back to Orchids list

Greek orchids home