Epipactis persica subsp. gracilis

B. Baumann & H. Baumann, 1988

Συν.:

Epipactis persica (Soó) Nannfeldt subsp. gracilis (B. & H. Baumann) Rossi

Epipactis exilis P. Delforge

 

Κατανομή:

Είδος της Βαλκανικής (Βουλγαρία, Κροατία) και της Ιταλικής Χερσονήσου (Απέννινα) με σποραδική εμφάνιση σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης (Σλοβενία, Ουγγαρία, Ρουμανία) και την Γαλλία. Στην Ελλάδα εξαπλώνεται στους κυριότερους ορεινούς όγκους της βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκε σε μία θέση στο Πήλιο και σε μία στο όρος Πάρνωνας στην Πελοπόννησο

 

Περιγραφή:

Ευδιάκριτο είδος, κατά άλλους υποείδος της Epipactis persica της οποίας ίσως είναι κοντινός, ευρωπαϊκός συγγενής. Το μικρό ύψος του φυτού, τα χαρακτηριστικά βαθυπράσινα, δερματώδη και σπειροειδώς διατασσόμενα φύλλα και τα μικρά, μισόκλειστα άνθη, κάνουν την αναγνώριση σχετικά εύκολη. Το κατώτερο φύλλο βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από το έδαφος. Τα άνθη ωχρά-πράσινα, κρεμάμενα ως υπο-οριζόντια, με επιχείλιο οξύληκτο ± κυρτό προς τα κάτω με δύο εμφανή εξογκώματα στη βάση με χρώμα ερυθροιώδες. Ρυγχίο μακρύ, μη κολλώδες, βισκίδιο μη λειτουργικό, σύντομα μαραίνεται και τα γυρεομάγματα θρυμματιζόμενα πέφτουν πάνω στο στίγμα. Σε ζεστές χρονιές ή μέρη με αυξημένη θερμοκρασία, τα άνθη είναι κλειστόγαμα.

 

Βιότοπος:

Φύεται σχεδόν αποκλειστικά σε δάση οξιάς κυρίως σε ασβεστολιθικά υποστρώματα, σε υψόμετρα από 700 μέχρι 1.700 m, συχνά κοντά ή δίπλα σε ρέματα . Πολύ σπανιότερα σε δάση βελανιδιάς. Έχει επίσης καταγραφεί στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου όπου τα άτομα τείνουν να είναι μεγαλύτερων διαστάσεων από αυτά των ορεινών περιοχών.  

 

Εποχή άνθησης:

Τέλη Ιουνίουμέσα Αυγούστου.

 


 

Syn.:

Epipactis persica (Soó) Nannfeldt subsp. gracilis (B. & H. Baumann) Rossi

Epipactis exilis P. Delforge

 

Distribution: 

Balkan taxon (Greece, Bulgaria, Croatia) and the Italian peninsula (Apennine) with sporadic occurrence in central Europe (Slovenia, Hungary, Romania) and France. In Greece, spreading to the main mountain ranges of northern mainland, while recorded in one location on Pelion and one on Mount Parnonas in the Peloponnese.


Description: 

Distinct species, according to some authors, a subspecies of Epipactis persica of which may be the closest European relative. The small plant height, the dark green, leathery and spirally arranged leaves and the small, half-closed flowers make identification relatively easy. The lower leave is located at some distance above from the ground. The flowers are pale-green, hanging to sub-horizontal. Epichil is acute ± curved downwards with two prominent bosses at the base, with reddish coloration. Rostellum long, non-sticky, non-functional. Viscidium is soon withered and the pollinia crumbling fall onto the stigma. In warm seasons or locations with high temperatures, the flowers are cleistogamous.

 

Habitat: 

It grows almost exclusively in beech forests on calcareous substrates primarily at altitudes from 700 to 1.700 m most of the times close to small streams. Very rarely in oak forests. It has also been recorded in the riparian forest of Nestos where plants tend to be larger than those in higher locations.  

 

Flowering time:

End of June to mid August.

 

   

 

Ροδόπη (Στάμνα) 18-7-2009 (Σπύρος Τσιφτσής)

       
       
 

 
Πάικο, 23-7-2010

     

 

 

 

 

 

Βόρρας, 24-7-2010

 

 


Φωτογραφίες - Photos:

Νέστος 14-6-2008 (Σπύρος Τσιφτσής)

Παγγαίο 11/7/2008 (Σπύρος Τσιφτσής)

Λεκάνη (Δρυμότοπος) 15-7-2010 (Σπύρος Τσιφτσής)

Παγγαίο 11/7/2008 (Σπύρος Τσιφτσής)

Παγγαίο 19-7-2007 (Σπύρος Τσιφτσής)

12/7/2006 (Σπύρος Τσιφτσής)

Ροδόπη (Στάμνα) 18-7-2008 (Σπύρος Τσιφτσής)

Παγγαίο 12-7-2008 (Σπύρος Τσιφτσής)

Γράμμος 10-7-2010

Πάικο, 23-7-2010

Γράμμος 10-7-2010

Βόρρας, 24-7-2010

Βόρρας, 24-7-2010

Πίνοβο, 23-7-2011

Βόρρας, 24-7-2010

Πήλιο,  13-7-2011 (Ι. Σιάγκου)

Πήλιο,  13-7-2011 (Ι. Σιάγκου)

Πήλιο,  13-7-2011 (Ι. Σιάγκου)

Όσσα 5-2010 (Helmut Presser)

Πάρνωνας, 26-7-2010 (Κώστας Πολυμενάκος)

Άσκιο (Σινιάτσικο),  9-7-2011

Βόρρας, βιότοπος με Epipactis persica subsp. gracilis, Epipactis helleborine subsp. moratoria, 24-7-2010


Χάρτης κατανομής - Distribution map:

   

Μεγάλη εξάπλωση στην Πίνδο, Φαλακρό Παγγαίο και Ροδόπη. Πρόσφατα και ανεξάρτητα, οι Stefan Hertel και Κώστας Πολυμενάκος ανακάλυψαν στον Πάρνωνα, πληθυσμό ατόμων που μοιάζουν αρκετά στην Epipactis persica subsp. gracilis.

 


Not rare in Greece, with wide distribution on Pindus range, Falakro, Pangaeon and Rhodopi mountains. Recently and independently, Stefan Hertel and Kostas Polymenakos discovered at Parnonas mt of south Peloponnisos, a population of plants similar to Epipactis persica subsp. gracilis, which need further study about their status.


 

Βιβλιογραφία - Literature:

BAUMANN, H., KÜNKELE, S. & R. LORENZ (2006): Die Orchideen Europas mit angrenzenden Gebieten. Ulmer Verlag, Stuttgart.

 

DELFORGE, P. (2006): Orchids of Europe, north Africa and the Middle East, 3rd edn.  A and C Black Publishers Ltd, London.

 

TSIFTSIS, S., KARAGIANNAKIDOU, V. & I. TSIRIPIDIS (2007): The orchid flora of East Macedonia (NE Greece). J. Eur. Orch. 39(3/4): 489-526.

 

TSIFTSIS, S. (2009): The orchids (Orchidaceae) of E. Macedonia:   distribution,ecology and high conservation value areas.  PhD Thesis, Aristotle University of Thessaloniki (in Greek with English summary).

 

TSIFTSIS, S. (2010) Epipactis persica subsp. persica (Orchidaceae), a new taxon for the flora of Greece. J. Eur. Orch. 42 (3/4) :477 – 486

 

Genus Epipactis

Orchids list

Greek orchids home