Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis collina

BANKS & SOLANDER ex RUSSEL, 1798

Σποραδικό είδος της παραλιακής και νησιωτικής Ελλάδας, ιδιαίτερα κοινό στην Κρήτη. Βλαστός με ιώδες-καφετί το ανώτερο μισό του. Σταθερό φαινοτυπικά, με άνθη λευκά ως κόκκινα στο χείλος τους. Ανθίζει σε πολλά κύματα άνθησης από Ιανουάριο ως Απρίλιο.

horizontal rule

Species with sporadic appearance in coastal Greece and islands, especially common in Crete. Stem, violet-brown on its upper half. Stable plant with white to red flower lips. It is flowering in successive waves trough January-April.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Ακράσι, 13-4-04, 460μ

East Aegean islands, Lesbos, Akrasi village, 13-4-04, 460m

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Ακράσι, 13-4-04, 460μ

East Aegean islands, Lesbos, Akrasi village, 13-4-04, 460m

Back to Orchids list

Greek orchids home