Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys cinereophila (subfusca group)   Two (5) members in this group:

 Op. cinereophila (current page), Ophrys lindia

H.F. PAULUS & GACK, 1998

Με χείλος μικρό, συνήθως με μήκος μικρότερο του 1 εκατοστού και με κίτρινο περιθώριο, η Ophrys αυτή κατανέμεται στις Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ υπάρχει και στην Εύβοια. Στην Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο η κατανομή της είναι ασαφής καθώς αναμιγνύεται με την ομοιάζουσα Ophrys perpusilla. Εκτός του μικρού μεγέθους του, το χείλος φέρει χαρακτηριστικό "γόνατο" στην βάση του, που δημιουργεί έντονη κάμψη προς τα κάτω. Ανθίζει τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

horizontal rule

With small lip, usually smaller than 1cm in length, and a wide yellow border, this Ophrys is distributed to Cyclades islands, Crete and Dodecanese, while it can be found also in Euboia island. In continental Grecce, its exact status is unclear as it mixes with Ophrys perpusilla. Except its small size, its lip bears a characteristic knee-like bending at its base, which creates a strong downward flexure of the flower. It blossoms through March and April.

1 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ερέτρια, 1-4-06, 350μ

Sterea Ellada, Euboia, Eretria, 1-4-06, 350m

2 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ερέτρια, 1-4-06, 350μ

Sterea Ellada, Euboia, Eretria, 1-4-06, 350m

3 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Χαλκίδα, 1-4-06, 10μ

Sterea Ellada, Euboia, Halkida, 1-4-06, 10m

Back to Orchids list

Greek orchids home