Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys lindia (subfusca group)   Two (5) members in this group:

 Op. cinereophila, Ophrys lindia (current page)

H.F. PAULUS , 2001

Αμφισβητούμενο είδος καθώς περιγράφηκε πρόσφατα και έχει ανευρεθεί μέχρι τώρα σε λίγες τοποθεσίες της κεντρικής και νότιας Ρόδου, ενώ παρόμοια φυτά υπάρχουν και στην απέναντι ακτή της Τουρκίας. Ξεχωρίζει από την Ophrys cinereophila έχοντας μεγαλύτερο άνθος και χωρίς ή με μικρή οριζόντια κάμψη του χείλους (βλέπε φωτο Νο 3) και από την Ophrys leucadica έχοντας πιο ανοιχτό καφετί χρωματισμό στο χείλος, μεγαλύτερο κίτρινο περιθώριο και οψιμότερη άνθηση. Από τον Delforge κατατάσσεται στην ομάδα subfusca αλλά μορφολογικά είναι κοντά στην Ophrys attaviria γι' αυτό και θεωρείται από μερικούς ερευνητές απλά ποικιλία της τελευταίας. Ανθίζει από τέλη Μαρτίου ως τα τέλη Απριλίου.

horizontal rule

Controversial species as it was described recently and found until now only in few locations of central and south Rhodes, while similar plants exist in the opposite coasts of Turkey. It is distinguished from Ophrys cinereophila with its larger flower which has not or very slight horizontal bending (photo No3) and from Ophrys leucadica as it has more brownish coloration in the lip, a wider yellow border and a later flowering time. Delforge classifies it in the subfusca group but morphologically seems closer to Ophrys attaviria and for this reason some researchers consider that Ophrys lindia is simply a variety of the latter species. It blossoms from late March until late April.

1 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Πλημμύρι, 31-3-07, 50μ

Dodecanese, Rhodos, Plimmiri, 31-3-07, 50m

2 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Πλημμύρι, 31-3-07, 50μ

Dodecanese, Rhodos, Plimmiri, 31-3-07, 50m

3 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Πλημμύρι, 31-3-07, 50μ

Dodecanese, Rhodos, Plimmiri, 31-3-07, 50m

Back to Orchids list

Greek orchids home