Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys leucadica (funerea group)

Five (5) members in this group:

Op. calocaerina, Op. perpusilla, Op. leucadica (current page), Op. creberrima, Op. parvula

RENZ (pro hybr.), 1928

Με ευρεία εξάπλωση είναι συνήθως η πρώτη Ophrys της ομάδας funerea που ανθίζει από τον Μάρτιο, στην νότια Ελλάδα, Ιόνια, και νησιά του Αιγαίου (βλέπε επίσης και την Ophrys perpusilla). Μεσαίου μεγέθους χείλος, που συνήθως κρέμεται από τον βλαστό σχηματίζοντας μ' αυτόν γωνία 450, και φέρει δύο λευκά ημικύκλια στην κάτω άκρη του θυρεού (βλέπε διαφάνεια Νο1). Άνθηση: Μάρτιος-Απρίλιος.

Σημείωση: Στις παρακάτω φωτογραφίες (Νο1-5) παρουσιάζονται πρώιμα φυτά από την Βόρειο Εύβοια με σχετικά μικρό μήκος χείλους (11-13mm). Το μέγεθος αυτό βρίσκεται στα κατώτερα όρια της διακύμανσης των τιμών του χείλους της Ophrys leucadica (12-16mm)

Σημείωση 2: Οι φωτογραφίες Νο 8 και 9 απεστάλησαν ευγενικά από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο και προέρχονται από τον Υμηττό.

horizontal rule

With wide distribution, it is the earliest Ophrys of the funerea group, which blossoms before the other members, on March, in Ionian islands, southern Greece and Aegean basin (you may also see the page of Ophrys perpusilla). Medium sized lip, usually hanging from the stem, forming an angle of 450 with it and bearing 2 semi-circular white areas in the lower edge of the macula (as you may see in slide No1). Flowering time: March-April.

Notes: In the following slides (slides 1-5), early plants from northern Euboia island are presented, which have relatively short lips (lip length:11-13mm). This size touches the lower limit of Ophrys leucadica's lip length variation (12-16mm).

Notes 2: Photos No8 and 9 were kindly  sent by Erotokritos Kalogeropoulos and come from Hymittos mountain (Attiki).

1 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ηλία (Αιδηψός), 70μ, 19-3-05

Sterea Ellada, Euboia island, Ilia village (Edipsos), 70m, 19-3-05

2 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ηλία (Αιδηψός), 70μ, 19-3-05

Sterea Ellada, Euboia island, Ilia village (Edipsos), 70m, 19-3-05

3 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Γιάλτρα, 40μ, 20-3-05

Sterea Ellada, Euboia island, Gialtra village, 40m, 20-3-05

4 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Γιάλτρα, 40μ, 20-3-05

Sterea Ellada, Euboia island, Gialtra village, 40m, 20-3-05

5 Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Γιάλτρα, 40μ, 20-3-05

Sterea Ellada, Euboia island, Gialtra village, 40m, 20-3-05

6 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, Πόρος, 25-3-05, 260μ

Ionian islands, Lefkada, Poros village, 25-3-05, 260m

7 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, Πόρος, 25-3-05, 260μ

Ionian islands, Lefkada, Poros village, 25-3-05, 260m

8 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Υμηττός, Μάρτιος 2005 (από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο)

Sterea Ellada, Attiki, Hymittos mountain, March 2005 (by Erotokritos Kalogeropoulos)

9 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Υμηττός, Μάρτιος 2005 (από τον Ερωτόκριτο Καλογερόπουλο)

Sterea Ellada, Attiki, Hymittos mountain, March 2005 (by Erotokritos Kalogeropoulos)

Back to Orchids list

Greek orchids home