Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys calocaerina* (funerea group)

Five (5) members in this group:

Op. calocaerina (current page), Op. perpusilla, Op. leucadica, Op. creberrima, Op. parvula

J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS, 1994

Προσφάτως περιγραφείσα, ενδημική της ηπειρωτικής Ελλάδας και Ευβοίας. Γνώρισμά της αποτελεί η κύρτωση του χείλους ως προς τον εγκάρσιο αλλά και ως προς τον οβελιαίο άξονά του. Οι πλάγιοι λοβοί είναι κι αυτοί αρκετά κυρτωμένοι. Ο θυρεός αποτελείται από δύο κηλίδες γκρι μεταλλικές, γυαλιστερές. Στα κάτω όριά τους φέρουν ημισεληνοειδείς περιοχές με ανοιχτότερο χρωματισμό. Άνθηση Απρίλιος-Μάιος.

*Σημείωση: Οι παρακάτω φωτογραφίες (Νο 1-9) προσφέρθηκαν ευγενικά από τον Helmut Presser, ο οποίος με τον τρόπο αυτό βελτίωσε την απεικόνιση του είδους αυτού. Οι παλιές φωτογραφίες (Νο 10-11) πιθανά απεικονίζουν την Ophrys leucadica, λόγω της πρώιμης άνθησης.

horizontal rule

Recently described, endemic in continental Greece and Euboia. Distinctive feature is the transverse and longitudinal  convexity of the lip. Sides lobes also convex. Macula consisting of grey, metallic, shiny spots, edged in their lower part with a thick region which has whiter coloration. Late flowering time, on April-May.

*Note: The following pictures (No1-9) were kindly offered by Helmut Presser, who ameliorated in this way, the representation of this orchid in the site. The older photos (No10-11) are probably depicting Ophrys leucadica, due to the early flowering time.

1 Στερεά Ελλάδα, Θήβα, 21Απριλίου 2003, από τον Helmut Presser

Sterea Ellada, Thiva, 21th April 2003, by Helmut Presser

2 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, 18-4-2003, από τον Helmut Presser

Ionian islands, Leukada, 18-4-2003, by Helmut Presser

3 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, 18-4-2003, από τον Helmut Presser

Ionian islands, Leukada, 18-4-2003, by Helmut Presser

4 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, 18-4-2003, από τον Helmut Presser

Ionian islands, Leukada, 18-4-2003, by Helmut Presser

5 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, 18-4-2003, από τον Helmut Presser

Ionian islands, Leukada, 18-4-2003, by Helmut Presser

6 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, 18-4-2003, από τον Helmut Presser

Ionian islands, Leukada, 18-4-2003, by Helmut Presser

7 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, 18-4-2003, από τον Helmut Presser

Ionian islands, Leukada, 18-4-2003, by Helmut Presser

8 Πελοπόννησος, Λακωνία 17-4-98, από τον Helmut Presser

Peloponnisos, Lakonia, 17-4-98, by Helmut Presser

9 Ιόνια νησιά, Λευκάδα, 18-4-2003, από τον Helmut Presser

Ionian islands, Leukada, 18-4-2003, by Helmut Presser

10 Πελοπόννησος, Μεσσηνία, Καρδαμύλη, 20-3-98, 250μ

Peloponnisos, Messinia, Kardamili, 20-3-98, 250m

11 Πελοπόννησος, Μεσσηνία, Καρδαμύλη, 20-3-98, 250μ

Peloponnisos, Messinia, Kardamili, 20-3-98, 250m

Back to Orchids list

Greek orchids home