Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys creberrima* (funerea group)   Five (5) members in this group:

Op. calocaerina, Op. perpusilla, Op. leucadica, Op. creberrima (current page), Op. parvula

H.F. PAULUS, 1998

Η Ophrys αυτή αντικαθιστά την Ophrys leucadica στην Κρήτη και είναι συχνή στο νότιο τμήμα του νησιού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και στις Κυκλάδες. Χείλος μετρίου μεγέθους (11-15 χιλιοστά μήκος), με αναδιπλωμένα κράσπεδα, έντονη κάμψη στη βάση και σχετικά έντονες βασικές ακρολοφίες. Η αναδίπλωση των κρασπέδων του χείλους και η έντονη κάμψη του χείλους την ξεχωρίζουν από τις Ophrys cressa και creticola, ενώ το μέγεθος του χείλους την ξεχωρίζει από την Ophrys cinereophila. Άνθηση: Τέλη Μαρτίου ως αρχές Μαΐου.

horizontal rule

This Ophrys replaces Ophrys leucadica in Crete and grows more frequently in the south part of the island, while it probably grows also in Cyclades. Medium sized lip (11-15mm), with reflexed edges, strong basal lip bending, characteristics that discriminate it from Ophrys cressa and creticola. The size of the lip discriminates it from the similar looking and syntopic Ophrys cinereophila. Flowering time: end March - early May.

1 Κρήτη, Ρέθυμνο, Κάτω Στακτούρια, 700μ, 23-3-2008

Crete, Rethymno, K. Staktouria, 700m, 23-3-2008

2 Κρήτη, Ρέθυμνο, Κάτω Στακτούρια, 700μ, 23-3-2008

Crete, Rethymno, K. Staktouria, 700m, 23-3-2008

3 Κρήτη, Ρέθυμνο, Κάτω Στακτούρια, 700μ, 23-3-2008

Crete, Rethymno, K. Staktouria, 700m, 23-3-2008

4 Κρήτη, Ρέθυμνο, Κάτω Στακτούρια, 700μ, 23-3-2008

Crete, Rethymno, K. Staktouria, 700m, 23-3-2008

Back to Orchids list

Greek orchids home