Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys creticola** (fusca group) Two (2) members in this group:

Op. creticola (current page), Op. cressa

H.F. PAULUS, 1998

Η δεύτερη εκπρόσωπος της ομάδας fusca στην Κρήτη (και στην Ελλάδα γενικότερα), είναι και αυτή ενδημική της Κρήτης.  Αναφέρεται από τον Αλιμπέρτη ως "Ophrys protofusca" και απεικονίζεται στη σελίδα 80 του βιβλίου του για τις ορχιδέες της Κρήτης και της Καρπάθου. Ξεχωρίζει από την Ophrys cressa λόγω της πρώιμης άνθησης (Φεβρουάριος- Μάρτιος), του μεγάλου χείλους ((13-22mm μήκος) και του μπλε θυρεού, ο οποίος είναι μικρός σε σχέση με το χείλος και δεν φτάνει ως την σχισμή μεταξύ κεντρικού και πλαϊνών λοβών.

Σημείωση: Όλες οι φωτογραφίες του ενδημικού αυτού, προσφέρθηκαν από τον James Mast de Maeght.

horizontal rule

The second representative of fusca group in Crete (and Greece generally), also endemic to this island. Alibertis is referring to this species with the name "Ophrys protofusca" and he depicts it in the page 80 of his book about orchids of Crete and Karpathos. It is discriminated from Ophrys cressa by its earlier flowering time (February-March) , its long and wide lip (13-22mm long) and its blue speculum, which is small in relation to the lip, so small that it never reaches the grove between the middle and lateral lobes.

Note: All the following photos of this Cretan endemic were given kindly by James Mast de Maeght.

1 Κρήτη, Ηράκλειο, Γιούχτας, 16-3-04, από τον James Mast de Maeght

Crete, Herakleio, Jouchtas, 16-3-04, by James Mast de Maeght

2 Κρήτη, Ηράκλειο, Γιούχτας, 16-3-04, από τον James Mast de Maeght

Crete, Herakleio, Jouchtas, 16-3-04, by James Mast de Maeght

3 Κρήτη, Ηράκλειο, Γιούχτας, 16-3-04, από τον James Mast de Maeght

Crete, Herakleio, Jouchtas, 16-3-04, by James Mast de Maeght

4 Κρήτη, Ηράκλειο, Γιούχτας, 16-3-04, από τον James Mast de Maeght

Crete, Herakleio, Jouchtas, 16-3-04, by James Mast de Maeght

Back to Orchids list

Greek orchids home