Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys attaviria (attaviria group) Four (4) members in this group:

Op. attaviria (current page), Op. thriptiensis, Op. parosica, Op. pelinaea

D. RÜCKBRODT & WENKER, 1990

Σπάνιο είδος της Ρόδου που ανακαλύφθηκε στο όρος Αττάβυρος και αργότερα περιγράφηκε από τα απέναντι παράλια της Τουρκίας. Συνήθως το χείλος δεν φέρει λύγισμα στη βάση και είναι σχετικά ευθύ. Ο θυρεός έχει έντονο μπλε χρωματισμό. Το χαρακτηριστικό αυτό σε συνδυασμό με την βαθιά εγκοπή σχήματος V στη βάση, θυμίζει Ophrys iricolor, αλλά η κάτω επιφάνεια του χείλους είναι πράσινη και όχι πορφυρή (όπως φαίνεται στην διαφάνεια Νο2*). Άνθηση: Απρίλιος-Μάιος.

*Σημείωση: η παρουσίαση αυτού του σπάνιου είδους δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ευγενική προσφορά των παρακάτω διαφανειών από τον James Mast de Maeght. Τα φυτά των διαφανειών 1 και 3 έχουν χαρακτηριστικά μεγάλο χείλος με κράσπεδα αναδιπλωμένα προς τα κάτω. Πιθανά αντιπροσωπεύουν ένα πρόσφατα αναγνωρισμένο από τον καθ. Paulus, είδος, την Ophrys eptapigiensis που μέχρι σήμερα έχει αναφερθεί μόνο από την Ρόδο. Περισσότερες διαφάνειες και παρατηρήσεις για τις σχέσεις μεταξύ Ophrys attaviria και Ophrys eptapigiensis,  μπορείτε να δείτε στην σύνδεση http://www.ophrys.be/a4.htm.

horizontal rule

Rare Rhodian species, discovered recently on Attaviros mountain and later described from southwestern coast of Turkey. Usually the lip is straight and the basal area not curved downwards. Macula with glabrous blue coloration. This last characteristic, together with the deep, V-shaped basal groove, reminds Ophrys iricolor with small lip, but the underneath surface of the lip is greenish and not purple (as you may see in slide No2*). Flowering time: April-May.

*Notes: The presentation of this rare species of Dodecanese would be impossible without the kind offer of the following nice slides, by James Mast de Maeght. The plants shown in slides No1 and 3 have long lips and edges recurved downwards. With these characteristics, they might represent a recently recognized, by prof. Paulus, species, Ophrys eptapigiensis. Until today, this last Ophrys has been recorded only on Rhodes. By opening the link http://www.ophrys.be/a4.htm you may  see more slides and comments about attaviria group and the relations of Ophrys attaviria and Ophrys eptapigiensis.

1 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Ίστριος, 12-4-04 (από τον James Mast de Maeght)

Dodecanese, Rodos (Rhodes) island, Istrios, 12-4-04 (by James Mast de Maeght)

2 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 'Εμπωνας, 12-4-04 (από τον James Mast de Maeght)

Dodecanese, Rodos (Rhodes) island, Embonas, 12-4-04 (by James Mast de Maeght)

3 Δωδεκάνησα, Ρόδος, 'Εμπωνας, 12-4-04 (από τον James Mast de Maeght)

Dodecanese, Rodos (Rhodes) island, Embonas, 12-4-04 (by James Mast de Maeght)

4 Δωδεκάνησα, Ρόδος, Επτά Πηγές, 1-4-07

Dodecanese, Rodos (Rhodes) island, Epta Piges, 1-4-07

Back to Orchids list

Greek orchids home