Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys thriptiensis** (attaviria group) Four (4) members in this group:

Op. attaviria, Op. thriptiensis (current page), Op. parosica, Op. pelinaea

H.F. PAULUS, 1998

Προσφάτως περιγραφείσα πρώιμη Ophrys της Κρήτης, με περιορισμένη εξάπλωση μόνο στα βουνά της ανατολικής άκρης του νησιού (Θριπτή)*. Διαθέτει μικρό ύψος και λίγα άνθη, συνήθως μόνο 1 ως 3. Χαρακτηριστικά της, η πολύ μικρή κάμψη του χείλους κατά τον επιμήκη άξονά του, οι κοντοί πλαϊνοί λοβοί που χωρίζονται από τον μεσαίο, σχηματίζοντας σχετικά ρηχή σχισμή και η πρωιμότητα της άνθησης (Φεβρουάριος ως μέσα Μαρτίου).

*Σημείωση: Χάρη James Mast de Maeght που επισκέφθηκε την Κρήτη στα μέσα Μαρτίου 2005, παρουσιάζεται στο παρόν site η ορχιδέα αυτή με την εξαιρετικά περιορισμένη εξάπλωση (διαφάνειες Νο 1- 4). Επίσης, ο Βαγγέλης Παπιομύτογλου ξαναεπισκέφτηκε την τοποθεσία το 2006 και προσέφερε 2 ακόμα ωραίες φωτογραφίες του ενδημικού αυτού είδους (διαφάνειες Νο5 και 6).

horizontal rule

Recently described early Cretan Ophrys, with restricted distribution only in the mountains of eastern part of island (Thripti range)*. Short plant with few flowers, usually only 1-3. Also having a characteristic flat lip, with no or slight longitudinal bending and short side lip lobes which are separated from the median, with relatively shallow sinuses. Early flowering time: February - mid March.

*Notes: Thanks to the kindness of James Mast de Maeght who visited Crete in mid March 2005, this narrow endemic orchid is presented in the present site (slides No1-4). Also, Vaggelis Papiomytoglou revisited the site in 2006 and offered two more nice pictures of this rare orchid (slides No5 and 6).

1 Κρήτη, Θριπτή, 15-3-05 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Thripti village, 15-3-05 (by James Mast de Maeght)

2 Κρήτη, Θριπτή, 15-3-05 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Thripti village, 15-3-05 (by James Mast de Maeght)

3 Κρήτη, Θριπτή, 15-3-05 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Thripti village, 15-3-05 (by James Mast de Maeght)

4 Κρήτη, Θριπτή, 15-3-05 (από τον James Mast de Maeght)

Crete, Thripti village, 15-3-05 (by James Mast de Maeght)

5 Κρήτη, Θριπτή, 7-3-06 (από τον Βαγγέλη Παπιομύτογλου)

Crete, Thripti village, 7-3-06 (by Vaggelis Papiomytoglou)

6 Κρήτη, Θριπτή, 7-3-06 (από τον Βαγγέλη Παπιομύτογλου)

Crete, Thripti village, 7-3-06 (by Vaggelis Papiomytoglou)

Back to Orchids list

Greek orchids home