Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys pelinaea** (attaviria group)   Four (4) members in this group:

Op. attaviria, Op. thriptiensis, Op. parosica, Op. pelinaea(current page)

P. DELFORGE, 1995

Το 2007 o Delforge διαπίστωσε στην Χίο την παρουσία ενός είδους Ophrys με ενδιάμεση εμφάνιση ανάμεσα στην Ophrys sitiaca και την Ophrys leucadica αλλά με αρκετά οψιμότερη άνθηση (1 μήνα αργότερα) από τις τυπικές Ophrys sitiaca του νησιού. Το νέο αυτό είδος ονομάστηκε Ophrys pelinaea και φαίνεται οτι ανήκει στην ομάδα attaviria. Διαθέτει μεγάλα άνθη με μήκος χείλους 13-20mm, μεγάλο και στρόγγυλο μεσαίο λοβό που θυμίζει αυτόν της Ophrys omegaifera. Επίσης ο θυρεός αφορίζεται προς τα κάτω από φαρδιά λευκή γραμμή σχήματος "ω", όπως στην Ophrys omegaifera, όμως η βασική περιοχή του χείλους εμφανίζει πάντοτε σχισμή σχήματος V σε αντίθεση με την Ophrys sitiaca και Ophrys omegaifera. Το είδος αυτό με βεβαιότητα υπάρχει σε αφθονία στην Λέσβο και Σάμο, εκτός της Χίου. Ανθίζει από τέλη Μαρτίου ως αρχές Μαίου.

horizontal rule

In 2007 Delforge realized that in Chios island there is a new Ophrys taxon with intermediate appearance between Ophrys sitiaca and  Ophrys leucadica, but with much more late flowering time (1 month later) that the typical Ophrys sitiaca of the island. This new taxon was named Ophrys pelinaea and seems to belong to attaviria group. Big flowers with a lip length of 13-20mm, with a big, globular mid lobe which reminds the mid lobe of Ophrys omegaifera. Also the speculum is delimitated at its lower edge by a thick, "omega" shaped, white line, but the basal lip area always shows a "V" shaped grove contrary to Ophrys sitiaca and omegaifera. This species grows abundantly in other east Aegean islands, outside Chios, like Lesbos and Samos . Flowering time, end March, early May.

1 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Ασώματος, 14-4-04, 180μ

East Aegean islands, Lesbos, Asomatos village, 14-4-04, 180m

2 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πλωμάρι, 14-4-04

East Aegean islands, Lesbos, Plomari village, 14-4-04

3 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, Πλωμάρι, 14-4-04

East Aegean islands, Lesbos, Plomari village, 14-4-04

4 Νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Λέσβος, 12-04-1998, από τον James Mast de Maeght

East Aegean islands, Lesbos, 12-04-1998, by James Mast de Maeght

Back to Orchids list

Greek orchids home