Κεντρική σελίδα
Επάνω

Ophrys melena** (lutea group)

(RENZ) PAULUS & GACK, 1928

Ενδημικό της Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Έχει αναφερθεί και στην Κέρκυρα και Εύβοια. Ομοιάζει την Ophrys sicula αλλά έχει υπο-οριζόντιο ως κρεμάμενο χείλος, το οποίο σκουρόχρωμο-καφετί αλλά συχνά περιβάλλεται από περιοχή ανοιχτότερου χρώματος, πορτοκαλί ή κίτρινου. Μερικές φορές ο καφέ χρωματισμός του χείλους αναμιγνύεται με το κίτρινο περιθώριο (βλέπε διαφάνεια Νο2). Ανθίζει από Φεβρουάριο ως Μάιο.

Σημείωση: Η απεικόνιση αυτής της Ophrys βελτιώθηκε αισθητά χάρη στην προσφορά των φωτογραφιών Νο3 και 4 από τον Ferdinand Ellenbast

horizontal rule

Endemic to south continental Greece (Sterea Ellada) and Peloponnisos. It has been recorded also in Kerkyra (Corfu) and Euboia islands. Resembling Ophrys sicula, but with sub-horizontal or hanging lip which has dark brown coloration (μέλαινα-melena=black), surrounded by a light brown, orange or yellow marginal area. Sometimes the dark lip coloration is mixing irregularly with the yellow marginal line as you may see in slide No2. It flowers on February-May.

Note: The iconography of this Ophrys species ameliorated by the kind offer of photos No3 and 4, by Ferdinand Ellenbast

1 Πελοπόννησος, Αργολίδα, Δίδυμα, 22-4-01, 320μ

Peloponnisos, Argolida, Didyma village, 22-4-01, 320m

2 Πελοπόννησος, Αργολίδα, Δίδυμα, 22-4-01, 320μ, κοντά στο προηγούμενο φυτό

Peloponnisos, Argolida, Didyma village, 22-4-01, 320m, next to the previous plant

3 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Σκάλα, 17-4-07, από τον Ferdinand Ellenbast

Sterea Ellada, Attiki, Skala, 17-4-07, by Ferdinand Ellenbast

4 Στερεά Ελλάδα, Αττική, Σκάλα, 17-4-07, από τον Ferdinand Ellenbast

Sterea Ellada, Attiki, Skala, 17-4-07, by Ferdinand Ellenbast

Back to Orchids list

Greek orchids home