Κεντρική σελίδα
Επάνω

Orchis anatolica

BOISSIER, 1844

Είδος που ευδοκιμεί στην Ανατολικά Μεσόγειο, από την Κρήτη και τις Κυκλάδες ως το Ιράν. Διαγνωστικές ιδιαιτερότητες αποτελούν το χείλος που φέρει πολλαπλές πορφυρές κηλίδες και τα βασικά φύλλα που επίσης φέρουν σκουρόχρωμες, ιώδεις κηλίδες (βλέπε επίσης την σελίδα της Orchis (x)sezikiana). Ανθίζει τον Μάρτιο-Μάιο

horizontal rule

Species with east Mediterranean distribution, from Crete and Kyklades islands to Iran. Diagnostic particularities are the multi-spotted lip and the basal leaves which are also marked with violet spots (see also the page of  Orchis (x)sezikiana). Flowering time: March-May.

Κρήτη, Λασίθι, Ορνό, όρη Θριπτής, 13-4-99, 720μ

Crete, Lasithi, Orno village, Thripti mountain, 13-4-99, 720m

Κρήτη, Λασίθι, Ορνό, όρη Θριπτής, 13-4-99, 720μ

Crete, Lasithi, Orno village, Thripti mountain, 13-4-99, 720m

Back to Orchids list

Greek orchids home