Ophrys kedra

H.F. Paulus, 2007

Περιγραφή:

H Ophrys αυτή ξεχωρίζει εύκολα για δύο λόγους: Στην Κρήτη φύεται μόνο σε μια μικρή περιοχή πάνω από το Σπήλι και φέρει χαρακτηριστικά μεγάλο χείλος, σχεδόν στο μέγεθος της Ophrys iricolor, που θυμίζει την Ophrys attaviria της Ρόδου. Το χείλος είναι σκουρόχρωμο, σπάνια έμφανίζει μικρό κίτρινο περιθώριο, έχει μήκος 15,9 - 17,7mm, έχει μεγάλο θυρεό, σκούρο γαλάζιο, συνήθως μεγαλύτερο από το μισό του χείλους και οι πλαινοί του λοβοί έχουν κάμψη προς τα κάτω. Μερικές φορές η στιγματική κοιλότητα έχει μια οριζόντια καφετιά γραμμή, χαρακτηριστικό που εμφανίζεται συχνά και στην Ophrys attaviria. Επίσης, σταθερό χαρακτηριστικό είναι τα μεγάλα, μακριά πέταλα που συχνά είναι σκούρα στην έσω επιφάνειά τους. Ο Paulus ανακάλυψε και τον επικονιαστή, την Andrena variabilis.

Βιότοπος - Κατανομή:

Αλκαλικά και ξερά εδάφη, φρύγανα. Στην Κρήτη βρέθηκε μόνο στα υψίπεδα πάνω από το Σπήλι. Πανομοιότυπα φυτά που τελικά αναγνωρίστηκαν ως Ophrys kedra βρέθηκαν από τον Helmut Presser και στα Κύθηρα το 2010. Παρόμοια, με ελαφρώς πιο ανοιχτόχρωμα άνθη, ανακαλύφθηκαν επίσης από τον Ferdinand Ellenbast το 2011 στην Σκάλα Λακωνίας.  

Εποχή άνθησης:

Στην Κρήτη ανθίζει αργά, τέλη Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου, από τις πιο όψιμες σε άνθηση Ophrys του νησιού. Στα Κύθηρα και Πελοπόννησο, η άνθηση αρχίζει από αρχές Απριλίου, λόγω των χαμηλότερων υψομέτρων.

 Description: 

This Ophrys stands easily apart from other fusca members for two reasons: In Crete it grows only in a small plateau over Spili and bears a quite large lip, almost the size of Ophrys iricolor, reminiscent of Ophrys attaviria Rhodes. The lip is dark, rarely with a small yellow margin, with a length of 15,9 - 17,7 mm. It has a large speculum, dark blue, usually occupying more than half of the lip which has side lobes bending down. Sometimes the stigmatic cavity shows an horizontal brown line, a feature which often appears in Ophrys attaviria. Also, a constant feature is the large, long petals often darker on the inner surface. Paulus discovered its pollinator, Andrena variabilis.


Habitat - Distribution: 

Dry and alkaline soils, in phrygana. In Crete, it was found only in the high plateaus above Spili. Identical plants, eventually identified as Ophrys kedra, found by Helmut Presser on Kythira island, in 2010 and confirmed the same year by Delforge. Similar plants with slightly lighter flower's coloration, were discovered by Ferdinand Ellenbast, in 2011, close to Skala of Laconia (Peloponnisos). 

 

Flowering time:

In Crete it flowers at end April, early May, one of the last Ophrys of Cretan season. In Kythira and Peloponnisos, flowering starts from early April due to the low altitudes of the locations it was found.

Κρήτη, Σπήλι, 8-5-2005, επικονίαση από A. variabilis (H.F. Paulus)
Crete, Spili, 8-5-2005, pollination by A. variabilis (H.F. Paulus)
   

 

Κρήτη, Σπήλι, 25-4-2010

       
       
 

 
Κρήτη, Σπήλι, 25-4-2010

     

 

 

 

 

 

Κρήτη, Σπήλι, 20-4-2011 (Helmut Presser)

 

 


Συγκριτικός πίνακας - Comparison table:

Άνθηση - Flowering time

Μέγεθος χείλους (mm) - Lip length

Επικονιαστής - Pollinator

cressa

Τέλη Μαρτίου - Απρίλιος

10,3±0,6

Andrena merula

phaidra

Τέλη Μαρτίου - Απρίλιος

13,2±0,9

?

kedra

Απρίλιος – αρχές Μαΐου

16,8±0,7

Andrena variabilis

pallidula

Τέλη Μαρτίου – αρχές Απριλίου

11,6±0,3

Andrena combinata


Φωτογραφίες - Photos:

Κρήτη, Σπήλι, 25-4-2010
Κρήτη, Σπήλι, 25-4-2010
Κρήτη, Σπήλι, 25-4-2010
Κρήτη, Σπήλι, 25-4-2010

Κρήτη, Σπήλι, 25-4-2010

Κρήτη, Σπήλι, 25-4-2010

Κρήτη, Σπήλι, 20-4-2011 (Helmut Presser)

Κρήτη, Σπήλι, 20-4-2011 (Helmut Presser)

Κρήτη, Σπήλι, 20-4-2011 (Helmut Presser)

Κύθηρα, 5-4-2010 (Helmut Presser)

Κύθηρα, 5-4-2010 (Helmut Presser)

Κύθηρα, 5-4-2010 (Helmut Presser)

Λακωνία, Σκάλα, 7-4-2011 (Ferdinand Ellenbast)

Λακωνία, Σκάλα, 7-4-2011 (Ferdinand Ellenbast)

Λακωνία, Σκάλα, 7-4-2011 (Ferdinand Ellenbast)


Χάρτης κατανομής - Distribution map:

   

Χάρτης κατανομής των όψιμων Ophrys της ομάδας fusca που ενδημούν στην Κρήτη. Οι περισσότερες παλιές αναφορές για την Ophrys cressa είναι πιθανά λανθασμένες καθώς οι ευρέσεις έγιναν πριν την περιγραφή των άλλων ειδών και αφορούν την Ophrys phaidra. H cressa θεωρείται ενδημική της οροσειράς της Θρυπτής.  

 


Distribution of the late flowering, endemic to Crete, Ophrys of fusca group. Most of Ophrys cressa reports are probably erroneous as the finding places were reported before the description of the rest species. These older reports refer to Ophrys phaidra, as Ophrys cressa is now considered endemic to Thripti massif.


 

Βιβλιογραφία - Literature:

DELFORGE, P. (2010): Contribution à la connaissance des Orchidées de Cythère (Attique, Grèce). Natural. belges 91 (Orchid. 23): 47-205.  

DELFORGE, P. (2006): Orchids of Europe, north Africa and the Middle East, 3rd edn.  A and C Black Publishers Ltd, London.

 

Paulus,H.F. (1998): Der Ophrys fusca s. str. - Komplex auf Kreta und anderer Ägäisinseln mit Beschreibung von O. blitopertha, O. creberrima, O. cinereophila, O. cressa, O. thriptiensis und O. creticola ssp. nov. (Orchidaceae). J. Eur. Orch. 30: 157-201

 

Paulus, H. F. & Schülter, PH. (2007): Neues aus Kreta und Rhodos: Bestäubungsbiologie und molekular-genetische Trennung in der Ophrys fusca-Gruppe, mit Neubeschreibungen von Ophrys phaidra Paulus nov. sp., Ophrys pallidula Paulus nov. sp. und Ophrys kedra Paulus nov. sp. aus Kreta (Orchidaceae und Insecta, Apoidea). Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 60: 101-151

 

 

Action men (photo: Sebastian Presser) Spili (Helmut Presser)
   
Spili (Helmut Presser) Psiloritis (Ida) mountain (Helmut Presser)
   
This page was made after a better understanding of the late flowering fusca group members of Crete, during a trip of April 2011. The trip was made together with Helmut and Sebastian Presser (Neumarkt in der Oberpfalz, Germany). Exchanging opinions and endless conversations were after all very constructive. All the photos of this page were made during this particular meeting at 21-22 April 2011.

 

Orchids list

Greek orchids home